Din mening

Canon arbeider kontinuerlig med å forbedre sine tjenester. Din stemme i denne prosessen er meget verdifull. Vi ville satt stor pris på din tilbakemelding i denne undersøkelsen. Fortell oss om dine erfaringer med Canon Support nettside. Undersøkelsen vil ta ca. 3-4 minutter. På forhånd takk for hjelpen!Ja, jeg vil gjerne delta Topic

Nei, takk Topic

Ikke vis igjen

PIXMA MG8250

Finn vanlige spørsmål, nedlastinger (programvare, håndbøker) og mer ...

Skriv ut  Skriv ut denne informasjonen

PIXMA MG8250

PIXMA MG8250

ID for vanlige spørsmål: 8201212000
Sist endret: 30-mar-13


FAQ: Slik konfigurerer trådløst LAN du ved hjelp av WCN-tilkobling (Windows)

Løsning:


Konfigurere trådløs tilkobling


REFERENCE
Kontroller at datamaskinen og tilgangspunktet eller ruteren er tilkoblet.

Når du har kontrollert tilkoblingen, følger du instruksjonene nedenfor for å legge til (koble til) maskinen i nettverket.

(A) Internett
(B) Tilgangspunkt eller trådløs ruter osv.

- Merknader om trådløs tilkobling

 • Konfigurasjonen, åruterfunksjonene, oppsettprosedyrene og sikkerhetsinnstillingene for nettverksenheten kan variere, avhengig av systemmiljøet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i manualen for nettverksenheten, eller du kan kontakte produsenten.
 • Kontroller at enheten støtter IEEE802.11n, 802.11g eller 802.11b.
 • Hvis enheten er stilt inn på modusen "kun IEEE802.11 n", kan ikke WEP eller TKIP brukes som sikkerhetsprotokoll. Endre sikkerhetsprotokollen for enheten til noe annet enn WEP eller TKIP, eller endre innstillingen til noe annet enn "kun IEEE802.11 n."
 • Ta kontakt med nettverksadministratoren hvis skriveren skal brukes i et kontormiljø.
 • Vær ekstra forsiktig når du kobler til et nettverk som ikke er beskyttet med sikkerhetstiltak, for det kan være risiko for at data, for eksempel personlige opplysninger, blir vist til en tredjepart.
 • Denne skriveren kan ikke brukes via kablet og trådløs tilkobling samtidig.


REFERENCE

En ad hoc-tilkobling, som oppretter en direkteforbindelse til datamaskinen via en trådløs tilkobling uten et ååøtilgangspunkt, støttes ikke. Du må opprette et tilgangspunkt.


IMPORTANT
USB-flashstasjon er nødvendig.

Konfigurere trådløs tilkobling ved hjelp av WCN (Windows Connect Now)


IMPORTANT
 • Avslutt alle programmer før du starter installasjonen.
 • Logg deg på med en administratorkonto.
 • Internett-tilgang kan være nødvendig under installasjonen. Tilkoblingsavgift påløper.

Skjermbildene er basert på Windows 7 operating system Home Premium. De faktiske skjermbildene kan variere avhengig av operativsystemversjonen som brukes.

1. Trykk på knappen PÅ (ON) for å slå av maskinen.
Driftsstøyen opphører etter omtrent 1 minutt.

2. Sett inn CD-ROM-en i datamaskinen.


IMPORTANT
Hvis USB-kabelen allerede er tilkoblet, kobler du den fra. Hvis det vises en melding på datamaskinen, klikker du på Avbryt (Cancel).

3. Klikk på Kjør Msetup4.exe (Run Msetup4.exe) i skjermbildet Autokjør (AutoPlay), og klikk deretter på Ja (Yes) eller Fortsett (Continue) i dialogboksen Brukerkontokontroll (User Account Control).
Hvis dialogboksen Brukerkontokontroll (User Account Control) vises på nytt i etterfølgende trinn, klikker du på Ja (Yes) eller Fortsett (Continue).


REFERENCE
Hvis CD-ROM-en ikke starter av seg selv:
Dobbeltklikk på (Min) Datamaskin ((My) Computer) > CD-ROM-ikonet > MSETUP4.EXE.

4. Klikk på Neste (Next).

5. Klikk på Nettverkstilkobling (Network Connection).

6. Klikk på Trådløs tilkobling (Wireless Connection).

Følg fremgangsmåten og gå til trinn 7.


REFERENCE
Hvis det vises en feilmelding, kan du se "Feilsøking" til høyre.

7. Klikk på Andre metoder (Other Methods).

8. Klikk på Andre oppsett (Other setup).

9. Klikk på her (here).

Følg fremgangsmåten til skjermbildet nedenfor vises.

10. Nettverkstilkoblingen er fullført.
Klikk på Neste (Next).

11. Velg området der du bor, og klikk på Neste (Next).

12. Velg et land eller en region, og klikk på Neste (Next).

Installere programvaren (Informasjon)

La oss utføre programvareinstallasjonen.

1. Klikk på Neste (Next).


REFERENCE
 • Easy-WebPrint EX

Easy-WebPrint EX er et nettutskriftsprogram som installeres på datamaskinen når du installerer den medfølgende programvaren. Internet Explorer 7 eller senere kreves for å bruke denne programvaren. En Internett-tilkobling er nødvendig for å installere.

Følg instruksjonene på skjermen for å fortsette å installere programvaren.

2. Når dialogboksen Fullføring av konfigurasjon (Setup Completion) vises, klikker du på Fullfør (Complete).


IMPORTANT


3. Klikk på Neste (Next).

- Viktig informasjon som gjelder installasjonen

 • Nødvendig informasjon for Brukerregistrering (User Registration)


Hvis serienummeret ikke vises automatisk i registreringsskjermbildet, skriver du inn serienummeret du finner inne i maskinen (se illustrasjonen).

IMPORTANT
Hvis maskinen er slått på, flytter skrivehodeholderen seg når skanneenheten (dekselet) (A) åpnes.

 • Hvis skjermbildet Extended Survey Program vises


Hvis du kan samtykke i Extended Survey Program, klikker du på Samtykker (Agree).
Hvis du klikker på Samtykker ikke (Do not agree), installeres ikke Extended Survey Program.
(Dette har ingen virkning på maskinens funksjonalitet.)

 • Hvis skjermbildet Test utskrift vises


Det utføres en testutskrift for å kontrollere skriveren.
Legg vanlig papir i skriveren og klikk [Kjør].
Etter testutskriften klikker du [Neste].
Hvis du vil hoppe over testutskriften, klikker du [Neste] i stedet for [Kjør].

4. Klikk på Avslutt (Exit) for å fullføre installeringen.
Ta ut Installerings-CD-ROM (Setup CD-ROM) og oppbevar den på et trygt sted.

5. Solution Menu EX startes.

 • Bruke maskinen fra flere datamaskiner

Nå når maskinen er konfigurert for den trådløse/kablede tilkoblingen, kan du installere programvaren og driverne på flere
datamaskiner i samme nettverk. Andre innstillinger er ikke nødvendig.

 • Installere XPS-skriverdriveren (XPS Printer Driver)

I Windows 7 og Windows Vista SP1 eller senere kan du også installere XPS-skriverdriveren (XPS Printer Driver).
For å kunne utføre installasjonen, må du velge [XPS-driver] i trinn 1 i [Installere programvaren (Informasjon)].

Klikk her for å vise alle aktuelle modellerKlikk her for å lukke listen over aktuelle modeller

Svarte denne artikkelen på spørsmålet ditt?