no business

For bedrifter

Digitale postrom

Uansett hvilket format du mottar posten din i, eller hvor, hjelper Digital Mailroom deg med å svare kundene raskere og redusere belastningen ved dårlig håndtering av informasjon og samsvar. Oppnå raskere postrombehandling som overholder kravene, gjennom en enkel, enhetlig digital løsning.

Canon Digital Mailroom er en komplett løsning for sentralisert behandling av e-post. Med den kan du hente og sortere data fra digital post mer effektivt, automatisere distribusjon av post i organisasjonen din og oppnå fullstendig sporbarhet. Data blir enklere å søke gjennom og kan lagres sikkert i et digitalt arkiv, mens den komplette løsningen gir deg store kostnadsbesparelser i hele organisasjonen.

Visste du?

4 av 5 organisasjoner skanner mindre enn halvparten av innkommende post – AIIM 2012

37 000 euro blir brukt hvert år på å sende dokumenter med bud og faks (per 7,5 millioner euro i inntekter) – All Associates Group 2010

50 % av bedrifter mener de ville blitt mer produktive med digitale dokumentasjonsverktøy – AIIM 2012

Hvorfor Canon Digital Mailroom?

Redusere kostnadene

Med raskere sortering av post og færre utskrifter kan Canon Digital Mailroom minimere arkiveringsplassen og få ned drifts- og behandlingskostnadene.

Ta større kontroll

Canon Digital Mailroom gir deg bedre oversikt over postromprosedyrer og sikrer at bare relevant post leveres til sluttbrukere, dermed får du mer innsyn i hvert trinn av postprosessen samtidig som tap av post reduseres dramatisk.

Arbeide raskere og smartere

Canon Digital Mailroom leverer post til mottakere raskere enn noen gang og vil forbedre kunderesponsen. Programvare for innsamling av data gjør det enklere å dele og redigere dokumenter for utsending og gir til og med brukerne mobil tilgang for produktivitet på farten.

Oppfylle samsvarsstandarder

Canon Digital Mailroom tilbyr også en mer sikker metode for å spore og lagre informasjonen som organisasjonen din sender ut og mottar. Med fullstendig sporbarhet for arbeidsflyt og kontrollert tilgang til konfidensiell post kan du på en problemfri måte oppfylle lovpålagte krav.

Ettersom vi håndterte 120 000 innkommende postelementer i året fra flere enn 150 ulike kunder, sto vi overfor store utfordringer knyttet til manuell sortering av post, som hadde stor innvirkning på både interessentrelasjoner og arbeidskostnader. Takket være Canon Digital Mailroom har vi oppnådd mye raskere og smidigere behandling av post, noe som er anslått å gi en årlig besparelse på 120 000 euro.

Et europeisk regnskaps- og skatterådgivningsfirma

Canon er medlem av Executive Leadership Council i Association of Information and Image Management – AIIM.

AIIM Executive Leadership Council samler tankeledere, fremragende bransjefolk og ledere innen informasjonsbehandling for å diskutere, definere og dirigere fremtiden innen informasjonsbehandling.