CANON EUROPA N.V.
CANON EOS 5DS & EOS 5DS R
INNBYTTEKAMPANJE
VILKÅR OG BETINGELSER

1. ARRANGØR

Arrangøren er Canon Europa N.V., Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nederland (“Canon”).

2. OM KAMPANJEN

2.1.   Deltakere

2.1.1.   Alle deltakere må være 18 år eller eldre. Forhandlere og distributører er utelukket fra kampanjen og kan ikke delta på vegne av kundene sine.

2.1.2.   Alle deltakerne anses som å ha godtatt disse vilkårene og betingelsene.

2.2.   Kampanjeprodukter, -område og –perioder 

2.2.1.   Denne kampanjen er bare tilgjengelig for kjøp av EOS 5DS eller EOS 5DS R ("Kampanjeprodukter").


Kampanjeprodukter
Gjeldende innbyttebeløp
EOS 5DS
2.800 NOK
EOS 5DS R
2.800 NOK


2.2.2.   Deltakeren må ha kjøpt kampanjeproduktene i tidsrommet 1. mars 2017 til 30. juni 2017 for å kunne benytte seg av kampanjen ("Kampanjeperioden").

2.2.3.   Innbytteprodukt: Et fungerende systemkamera.

2.2.4.   Alle kampanjeprodukter må ha blitt kjøpt fra forhandlere i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estonia, Latvia og Litauen eller fra en nettbutikk med et domene eller en registrert adresse i et av landene oppført ovenfor ("Kampanjeområdet").

2.2.5.   Deltakere som kjøpte EOS 5DS og EOS 5DS R, kan få innbytterabatt på samme tidspunkt/faktura. Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud. Innbytte fra virksomheter eller enkeltpersoner som foretar storinnkjøp (kjøper mer enn 10 kampanjeprodukter i løpet av kampanjeperioden), kan IKKE inngå som en del av denne kampanjen.

2.2.6.   Alle kampanjeprodukter må være nye og reelle Canon-produkter. Innkjøp av brukte, renoverte eller overhalte produkter, eller produkter som er uoriginale eller som krenker åndsrettigheter for Canon-gruppen på noen måte, er ikke kvalifisert ifølge denne kampanjen.

2.2.7.   Alle kampanjeproduktene må være levert og distribuert av Canon Europa N.V. eller selskaper i Canon-gruppen i EØS, Sveits eller Liechtenstein. Rådfør deg alltid med forhandleren din for å unngå skuffelser. Du kan finne ut mer om dette ved å benytte linken:
http://www.canon.no/about_us/about_canon/parallel_products_information/.

2.2.8.   Kampanjeprodukter som returneres (feilfrie) til selgeren skal ikke anses som gyldige for kampanjen, og deltakere som fremmer krav for slike produkter, er ikke berettigede. Hvis Canon blir klar over slik svindel, står de fritt til å fremme søksmål mot involverte deltakere.

3. HVORDAN DU DELTAR

3.1.   For å delta i kampanjen skal deltageren kjøpe et kampanjeprodukt og rabattert tilbehør innenfor kampanjeperioden OG på samme faktura. Forhandler vil stå for korrekt setup.  

4. ANSVARSFRASKRIVELSE

4.1.   I den grad det er tillatt ifølge loven skal ikke Canon ha ansvar for tap, materielle skader eller personskader som en deltaker pådrar seg under denne kampanjen. Ingenting i disse vilkårene og betingelsene skal imidlertid ha virkning på Canons erstatningsansvar ved personskader eller dødsfall forårsaket av påvist uaktsomhet fra Canons ansatte eller agenter.

4.2.   Canon forbeholder seg retten til å oppheve, modifisere og/eller endre denne kampanjen når som helst uten å holdes ansvarlig, men vil alltid prøve å minimere effekten på deltakeren for å unngå unødige skuffelser.

4.3.   Canon forbeholder seg retten til å revidere krav for å sørge for at de overholder disse vilkårene og betingelsene, og å be om tilleggsinformasjon og understøttende dokumentasjon. Canon forbeholder seg retten til å ekskludere krav og/eller deltakere ved mistanke om at kampanjen misbrukes på en eller annen måte. Canons beslutninger i forbindelse med kampanjen er endelige, og Canon vil ikke delta i noen kommunikasjon om dem.

5. DATA

5.1.   Canon Europa N.V. og Canon Europe Limited, registrert i Storbritannia under registreringsnummer 4093977 og virksomhetsadressen 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Storbritannia, er datakontrollører vedrørende gjeldende personvernlover og bestemmelser med hensyn til personlige data som oppgis av deltakerne i forbindelse med denne kampanjen. Alle personlige data behandles av Canon Europa N.V. og/eller selskap i gruppen kun med formål om å administrere kampanjen, inkludert å gi informasjonen til tredjeparter som har som oppgave å administrere kampanjer, og/eller til godkjente markedsføringsformål. Hvis deltakere ikke ønsker at kontaktinformasjonen deres skal brukes til markedsføringsformål eller at Canon kan kontakte dem i fremtiden angående lignende kampanjer, skal de IKKE merke av den relevante valgboksen ved utfylling av kravskjemaet.


6. LOV OG JURISDIKSJON

6.1.   I den grad det er tillatt av loven skal disse vilkårene og betingelsene, samt tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse og denne kampanjen, administreres og tolkes i samsvar med lovgivningen i England og Wales, og er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen i domstolene i England og Wales. Som forbruker kan du ha rett til at en rettssak avholdes på ditt eget språk og i dine lokale domstoler. Et lokalt forbrukerråd kan gi deg rådgivning om rettighetene dine. Disse vilkårene og betingelsene begrenser ikke dine lovfestede rettigheter.