Elektrofotografi

Elektrofotografi er den bildeproduserende teknologien bak faksmaskiner, skrivere og kopimaskiner for vanlig papir.

I den elektrofotografiske prosessen er en fotosensitiv overflate (lyseksponeringen reduserer overflatens motstand) enhetlig ladet med statisk elektrisitet. Når overflaten eksponeres for et optisk bilde ved hjelp av lys, lages et latent eller usynlig bilde fra den elektrostatiske ladningen.

Toner, som er et fint pulver, spres utover overflaten. Toneren fester seg bare til de ladede områdene, og synliggjør dermed det latente bildet. Toneren fester seg til papiret og lager et halvpermanent bilde.

NP-systemet som er et sentralt system innen bildeteknologi, inngår i rekken av Canons mange bidrag til elektrofotografimetoden. Andre bidrag fra Canon er kopimaskinen for vanlig papir, verdens første kassettbaserte kopimaskin, laserskriveren og den digitale fargeskriveren.

Canon skal fortsette å lage teknologisk historie i markedet, og vi arbeider aktivt for å gjøre fremskritt innen områder som utdatanivåer og bildekvalitet.
 

Relaterte webområder

spacer
					image

Om Canon-konsernet

Kyosei - vår bedriftsfilosofi
Fakta & Nøkkeltall
Konsernets publikasjoner
Forskning & Utvikling
Teknologi
ISO 9001 Kvalitetssertifisering
For investorer
Produktetterligninger
Parallel Products Information
Teknologi
Optikk
Elektrofotografi
Ultrapresisjonsteknologi
Programvare
Bubble Jet teknologi
Bildesensorer og andre bildeteknologikomponenter
Informasjons- og telekommunikasjonsteknologi
Neste generasjons-teknologi