Neste generasjons-teknologi

Canon er fast bestemt på å jobbe med teknologiske fremskritt for å forbedre samfunnet vi lever i.

 
Vi bygger videre på teknologiene som kameraene våre og elektrofotografimetoden vår er basert på, og vi forbedrer bildeteknologiene ytterligere ved å legge til neste generasjon enheter for behandling av inndata/utdata, overføring og lagring av både bilde- og videoinformasjon.

Nøkkelen til å skape slike enheter er teknologier med presisjon innenfor nanoskalaen på 1/100 000 mm og 1/1 000 000 mm. Disse teknologiene vil spille en viktigere og viktigere rolle i nettverkssamfunnet, også i Japan, der fødselsraten er avtakende, mens antallet pensjonister øker.

Canon fremmer forskning på dette området med vekt på utvikling av litografiteknologier med halvlederegenskaper for å kunne produsere kjerneenheter til å støtte informasjonsnettverkssamfunnet og gi målings-/behandlingsutstyr til avansert medisinsk behandling.
 

Relaterte webområder

spacer
					image

Om Canon-konsernet

Kyosei - vår bedriftsfilosofi
Fakta & Nøkkeltall
Konsernets publikasjoner
Forskning & Utvikling
Teknologi
ISO 9001 Kvalitetssertifisering
For investorer
Produktetterligninger
Parallel Products Information
Teknologi
Optikk
Elektrofotografi
Ultrapresisjonsteknologi
Programvare
Bubble Jet teknologi
Bildesensorer og andre bildeteknologikomponenter
Informasjons- og telekommunikasjonsteknologi
Neste generasjons-teknologi