Bevissthet rundt forfalskede produkter

Canon er en av mange internasjonale merkevarer som er rammet av forfalskede kopier av produktene sine. Dette dreier seg om forfalskede utgaver av eller kopier av forbruksartikler og batteriprodukter som er pakket i emballasje som gjør at de ligner på ekte Canon-produkter. Canon tar slik kriminell aktivitet svært alvorlig, og samarbeider derfor med politi, tollvesen, organisasjoner som jobber mot forfalskning, og myndigheter over hele EMEA-området (Europa, Midtøsten og Afrika) for å bekjempe handelen med forfalskede produkter.

Nedenfor finner du informasjon om farene ved å bruke forfalskede Canon-produkter, hvordan du kan identifisere dem, og hva du bør gjøre hvis du tror du har kjøpt slike produkter.

Hvorfor bør du unngå forfalskede Canon-produkter?

Kjøpe ekte produkter

Slik identifiserer du forfalskede Canon-produkter

Hva du bør gjøre hvis du tror at du har kjøpt et forfalsket produkt

Hva Canon gjør for beskytte kundene

Våre suksesser

Andre nyttige linker

Hvorfor bør du unngå forfalskede Canon-produkter?

Sikkerhetsrisikoer

Forfalskede Canon-produkter er ikke produsert og testet i henhold til de samme strenge kvalitetsstandardene som ekte Canon-produkter, og kan derfor skade personer eller produkter hvis de brukes. Forfalskede batterier kan produsere for mye varme, lekke eller eksplodere når de brukes, som kan medføre alvorlige personskader eller uopprettelige skader på produkter.

Hvis du vil ha mer informasjon om farene ved å bruke forfalskede batterier, kan du gå til nettstedet til Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Kvalitet

Forfalskede Canon-blekkassetter og -tonerkassetter kan lekke, blokkere skriverhodet eller føre til at fargene blir uklare eller stripete. Disse kassettene gir også sannsynligvis betraktelig dårligere utskriftskapasitet enn ekte produkter. Utskriftskapasiteten til forfalskede kassetter som Canon har testet, ligger på mellom 28 og 69 % sammenlignet med ekte kassetter.

Konsekvenser for miljøet

Alle ekte Canon-produkter overholder europeisk lovgivning, som WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall, RoHS-direktivet mot bruk av skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr, og REACH-forordningen. Det er lite sannsynlig at forfalskede produkter overholder disse lovene ettersom opphavet til materialene og produksjonsmetodene er ukjente. De kan dermed medføre en større risiko for miljøet.

Les mer om Canons miljøverntiltak.

Tilknytninger til organisert kriminalitet

Produksjon og salg av forfalskede produkter er straffbare handlinger. De ansvarlige for produksjon og salg av forfalskede produkter har ofte tilknytninger til andre ulovlige aktiviteter, inkludert finansiering av straffbare handlinger som narkotikadistribusjon, menneskehandel, våpensmugling, identitetstyveri, hvitvasking av penger og terrorisme.

  Til toppen

Kjøpe ekte produkter

Du finner en omfattende liste over autoriserte Canon-forhandlere på forhandlersiden vår.

  Til toppen

Slik identifiserer du forfalskede Canon-produkter

• Emballasjen til alle ekte Canon-blekkassetter, -lasertonere, -kopimaskintonere, -kamerabatterier og -videokamerabaterier har et unikt Canon-hologram. Hologrammet har en unik evne til å endre farge – det glinser i gull når man ser på det rett forfra, men endres til en mørk grønnfarge når man ser det fra siden. Hvis hologrammet er forfalsket, vil det ikke endre farge eller bare endre farge litt.

(*Den europeiske plastemballasjen for blekkskrivere eller blistermultipakker, har kanskje ikke dette unike hologrammet.)

Bilde_Hologram

• Falske hologrammer vises ofte på falsk emballasje på en uryddig måte. De kan se skadet ut, fargene kan være uskarpe eller feil, eller hologrammene er av feil størrelse.

• Canon-logoer på forfalsket Canon-emballasje og forfalskede Canon-produkter kan se uskarpe ut og ha feil farge, skrifttype eller størrelse.

Bilde_canonlogo

• Emballasje på forfalskede produkter kan se ut som den har blitt forseglet på nytt, brukt på nytt eller tuklet med.

• Forfalskede produkter og forfalsket emballasje kan ha stave- eller skrivefeil.

Forfalskede Speedlite-produkter har også blitt oppdaget på markedet. Du finner mer informasjon om disse produktene her.

Hvis du vil ha mer informasjon om ekte og forfalskede Canon-batterier, kan du gå til nettstedet til Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Andre tegn på forfalskede produkter

• Pris: Vær forsiktig hvis en forhandler har uvanlig lave priser.

• Kjøpested: Vær forsiktig når du kjøper fra auksjonssider på Internett. Ikke alle produkter på slike nettsteder er forfalsket, men forfalskere bruker slike nettsteder for å selge produktene sine raskt, anonymt og internasjonalt.

  Til toppen

Hva du bør gjøre hvis du tror at du har kjøpt et forfalsket produkt

Hvis du tviler på at en forbruksartikkel eller et produkt som du har kjøpt er ekte, kan du kontakte en autorisert Canon-forhandler eller Canon direkte på ipr.info@canon-europe.com.

Vi kan dessverre ikke erstatte eller reparere defekte forfalskninger av Canon-produkter. Vi kan imidlertid bekrefte hvorvidt et produkt er ekte og gi deg en skriftlig bekreftelse hvis det dreier seg om en forfalsket utgave.

  Til toppen

Hva Canon gjør for beskytte kundene

Beskyttelse

Canon-navnet og -logoen er offisielt registrerte som varemerker og hos tollvesen i mer enn 30 land i EMEA-området for å tillate formell overvåkning og beslagleggelse av mulige forfalskede produkter når disse fraktes inn i et land.

Teknologier

Canon har iverksatt sikkerhetstiltak for å hjelpe kundene med å identifisere ekte produkter.

Samarbeid

Canon samarbeider med nasjonale og internasjonale myndigheter og organisasjoner, som politi, tollvesen og justervesen for å hjelpe dem med å identifisere forfalskede Canon-produkter og fjerne dem fra markedet.

Understøtte effektive lover

Canon jobber for å gjøre folk mer bevisste på ulovlig handel med forfalskede produkter på et offisielt nivå, og deltar i offentlige konsultasjoner om håndheving av åndsverk.

Canon er et aktivt medlem av ulike organisasjoner, som Anti-Counterfeit Group, ICCE, REACT og eBays VeRO-program.

Utdanning

Canon tilbyr opplæring og utdanningsseminarer til politi, tollvesen og myndigheter for å hjelpe dem med å identifisere forfalskede Canon-produkter. Canon har også laget og distribuert et praktisk kontrollkort for å gjøre det enklere for myndigheter å oppdage forfalskede produkter.

Bilde_praktisk_kontrollkort

  Til toppen

Våre suksesser

Canon har beslaglagt forfalskede produkter i mange land i EMEA-området med hjelp fra myndigheter.

Siden 2012 har Canon også gjennomført mer enn 200 etterforskninger og 660 tollbeslag som omfattet rundt 550 000 forfalskede produkter.

  Til toppen

Andre nyttige linker

Nedenfor finner du en liste over nyttige linker der du kan få mer informasjon om arbeid mot forfalskning:

React – The European Anti-Counterfeiting Network
Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy
Anti-Counterfeit Group
Intellectual Property Office
Imaging Consumables Coalition of Europe, Middle East and Africa

  Til toppen

spacer
					image

Om Canon-konsernet

Kyosei - vår bedriftsfilosofi
Fakta & Nøkkeltall
Konsernets publikasjoner
Forskning & Utvikling
Teknologi
ISO 9001 Kvalitetssertifisering
For investorer
Produktetterligninger
Parallel Products Information