Verdiene i hverdagen

Kyosei er filosofien bak vår virksomhet. Kyosei danner også grunnlaget for vårt forhold til lokalsamfunnene der vi har virksomheter, og til organisasjoner over hele verden.

Selskapet har lagt ned mange års målrettet arbeid for å realisere Kyosei, og vi vil fortsette å fremme prinsippet i mange år fremover.

Canon ser på samfunnsansvar som en livsstil. Kjernen i Kyosei er troen på at alle bedrifter har et ansvar overfor sine kunder, medarbeidere, partnere og den verden vi alle er en del av. Canon ønsker å vise dette styringsprinsippet i alle produkter vi fremstiller, og i alle våre aktiviteter.

spacer
					image

Om Canon-konsernet

Kyosei - vår bedriftsfilosofi
Fakta & Nøkkeltall
Konsernets publikasjoner
Forskning & Utvikling
Teknologi
ISO 9001 Kvalitetssertifisering
For investorer
Produktetterligninger
Parallel Products Information
Filosofi
Kyosei - vår bedriftsfilosofi
Verdiene i hverdagen
Vår fremtid avhenger av dette