Forskning og Utvikling

Canon har alltid drevet nyskaping, og har i sin 70-årige historie registrert mer enn 30 000 patenter. Konsernet blir ansett for å tilhøre verdens 10 mest nyskapende selskaper i det 20. århundre.

Forskning og utvikling

 
Vår forskning og utvikling (FoU) er ikke komplett før vi ser at vi har gjort alt vi kan for å oppnå full forståelse for de konkrete fordelene nyskapingene vil gi sluttbrukeren.

Basert på dette fortsetter vi å investere ressurser og energi i å identifisere og tjene menneskenes fremtidige behov. FoU er så vesentlig at Canon-gruppen årlig investerer rundt 8% av konsernets inntekter i dette, en betydelig større sum enn andre selskaper. I 2008 utgjorde denne summen 374.025 millioner JPY som tilsvarer ca 20,5 milliarder NOK. 

Canons fem prinsipper for FoU
     1)  Ingen millitære prosjekter
     2)  Ingen forskning som gjør skade på miljøet
     3)  Nyskapning - ikke gå i andres fotspor
     4)  Respekt for andres teknologier og produkter
     5)  Desentralisert forskning og utvikling

FoU i Europa
Enheten Advanced Technology Business Unit (ATBU) ble opprettet for å skape et sterkt markedsfokus for alle våre FoU-aktiviteter i Europa. Sammen med de to europeiske FoU-anleggene, Canon Research France i Frankrike og Canon Research Europe i England, har ATBU som mål å gjøre hver nyskapende teknologi til et kommersielt område.

Selv om fokuset er rettet mot å skape nye markedsmuligheter for Canons virksomheter, i Europa og på global basis, tilbyr vi også nye teknologier til tredjeparts selskaper.

Vår FoU fokuserer på en rekke områder, f.eks. gjenfinningsteknologi for tekst og bilde, 3D-grafikk, talegjenkjenning og naturlig språkbehandling, bildekommunikasjon og nettverksteknologier. Mange av teknologiene vi utvikler, brukes i andre produkter, enheter og programvareløsninger. Ofte utgjør de tilleggsfunksjoner som gjør et godt produkt til et enestående produkt.

 

spacer
					image

Om Canon-konsernet

Kyosei - vår bedriftsfilosofi
Fakta & Nøkkeltall
Konsernets publikasjoner
Forskning & Utvikling
Teknologi
ISO 9001 Kvalitetssertifisering
For investorer
Produktetterligninger
Parallel Products Information