Canon Foundation

Canon Foundation legatmottagere Canon Foundation ble etablert i 1987 for å forsterke de kulturelle og vitenskapelige relasjonene mellom Japan og Europa.

Hvert år deler fondet ut stipender til utvalgte kandidater i Europa. Stipendet gir dem muligheten til å studere i Japan i opptil ett år. Tilsvarende får japanske akademikere anledning til å studere i Europa. Dette gir deltakerne en unik sjanse til å forbedre sine ferdigheter og ekspertise, i tillegg skapes også en gjensidig forståelse mellom nasjoner.

Opprinnelig har fondet som formål å fremme forskning innen vitenskap og teknologi, men det har nå vokst til å omfatte andre vitenskapelige disipliner og kulturelle aktiviteter. Studenter kan få støtte til studier innen ulike forskningsområder, som for eksempel molekylærbiologi og arkitektur.

Søknad om stipend
Søknadsfrist er 15. september hvert år. Stipendet kan søkes på uavhengig av forskningsområde – i inntil 10 år etter fullført doktor- eller mastergrad. Stipendene deles ut for minimum 3 måneder og maksimum 1 år.

Forelesninger
For ytterligere å fremme gjensidig forståelse mellom Europa og Japan, arrangerer Canon Foundation en rekke forelesninger der foredragsholdere fra akademier, offentlige og private organisasjoner tar for seg utvalgte emner.

Canon Foundations Historie
Canon Foundation ble etablert i vårt europeiske hovedkvarter i 1987. Dette var en markering av Canons 50-års jubileum på verdensbasis og 30 års jubileum i Europa. Canon Foundation støtter bedriftsfilosofien ”Kyosei”; å leve og arbeide sammen for et felles gode og oppfordrer stipendmottakere til å følge denne filosofien.

spacer
					image
Sponsoravtaler
Fotball
Fashion
The Canon Foundation
World Press Photo Foundation