Mosaic of Red Cross sponsorship images

Canon og Røde Kors

Samarbeidet vårt med Røde Kors er én av måtene vi setter selskapets Kyosei-filosofi ut i handling på. Se hvordan vår støtte hjelper Røde Kors med å forbedre livene til barn i Europa som trenger hjelp.

Ungdomsprosjektene til europeiske Røde Kors 2009–2010
Bedriftsfilosofien Kyosei – "Leve og arbeide sammen for et felles gode" gjenspeiles i alt vi gjør, og er årsaken til at vi nå støtter 13 Røde Kors-prosjekter for ungdom i Europa.

Østerrike – Føre mennesker sammen

Belgia – Youth Challenge

Danmark – studiekafeer

Finland – krisesentre for ungdom

Frankrike – ferier for utsatte barn

Tyskland – Hvor er hjemmet mitt?

Italia – Casa di Teddy

Nederland – Ferier for unge med funksjonshemninger

Spania – kampanje i forbindelse med verdens AIDS-dag

Sverige – det ansvarlige mennesket

Sveits – ungdomsfondet

Storbritannia – Positive holdninger

Østerrike – Føre mennesker sammen

Prosjektet - Føre mennesker sammen bidrar til å integrere unge flyktninger i det østerrikske samfunnet gjennom et mentorprogram der lokale borgere deltar. Prosjektet gir hjelp og støtte til flyktninger og bidrar til å bygge varige relasjoner til samfunnet rundt.

  Til toppen

Belgia – Youth Challenge

Prosjektet Youth Challenge består av en rekke leirer der barn med funksjonshemninger eller fra familier med lav inntekt får sjansen til å reise på ferie. Leirene finnes i hele Belgia og lærer mer enn 2000 barn betydningen av toleranse, samhold og ikkevold i trygge og omsorgsfulle omgivelser.

  Til toppen

Danmark – studiekafeer

Studiekafeprosjektet bidrar til å heve andelen av dansk ungdom som tar høyere utdanning. Prosjektet drives i fire større byer og tilbyr grunnleggende utdanning for ungdom fra vanskeligstilte samfunnsgrupper. Målet er å forbedre livskvaliteten for mange av landets unge.

  Til toppen

Finland – krisesentre for ungdom

Krisesentre i Finland gir et tilfluktssted for unge som opplever problemer i familien. Krisesentrene ligger i Helsingfors, Esbo, Vanda, Tampere og Åbo og har som mål å gjøre ungdom tryggere. Dette hjelper dem med å takle de utfordrende situasjonene de opplever.

  Til toppen

Frankrike – ferier for utsatte barn

Ferier for utsatte barn gir barn som lever under vanskelige forhold, muligheten til å møtes i trygge omgivelser. Prosjektet gir ungdom muligheten til å utvikle kommunikasjonsevnene sine gjennom gruppeaktiviteter. Meningen er å bidra til å styrke selvtilliten og gi dem muligheten til å dele erfaringer og personlige utfordringer.

  Til toppen

Tyskland – Hvor er hjemmet mitt?

Prosjektet - Hvor er hjemmet mitt? hjelper ungdom med å takle rasisme og følelsen av isolasjon og ensomheten dette medfører. Gjennom rådgivning og opplæring gir prosjektet tenåringer med ulik etnisk bakgrunn muligheten til å møtes og utvikle vennskap, styrke og forståelse.

  Til toppen

Italia – Casa di Teddy

Programmet Casa di Teddy tilbyr overnatting for foreldrene til barn som mottar medisinsk behandling i Italia, ofte over lang tid. Familier fra Albania, Irak og Libanon er blant de mange som har fått hjelp gjennom programmet. Årlig tas det imot opptil 1300 barn og familiene deres. Programmet er et viktig bidrag for at barn skal få være nær foreldrene sine gjennom det som kan være en traumatisk tid.

  Til toppen

Nederland – Ferier for unge med funksjonshemninger

Ferieprosjektet til Røde Kors bidrar til å bygge selvtilliten til ungdom med funksjonshemninger gjennom sosiale gruppeaktiviteter. Målet for prosjektet er å gjøre unge mindre sårbare for sosial utestenging og samtidig gi dem utløp for utfordringene de møter.

  Til toppen

Spania – kampanje i forbindelse med verdens AIDS-dag

Spanske Røde Kors har en årlig kampanje i forbindelse med verdens AIDS-dag. Formålet er å støtte unge som lever med HIV og AIDS. Røde Kors sprer kunnskap om hvordan HIV smitter, hvordan det kan forebygges og hvilke behandlinger som er tilgjengelige. Kampanjen bidrar til å bekjempe frykt, uvitenhet og fordommer som ungdom med denne sykdommen møter.

  Til toppen

Sverige – det ansvarlige mennesket

Det ansvarlige mennesket er et prosjekt i Malmö som drives av frivillige. Prosjektet lærer unge mellom 10 og 19 år fra hele Sør-Sverige om menneskerettslovgivning slik at de forstår når grenser overskrides. Prosjektet lærer dem også om hvor viktig det er å respektere andre for å bidra til å bedre den sosiale harmonien mellom ulike samfunnsgrupper.

  Til toppen

Sveits – ungdomsfondet

Ungdomsfondprosjektet bruker sosiale aktiviteter for å lære utsatt ungdom betydningen av respekt for andre og gode moralske verdier. Programmet arbeider for øyeblikket med mer enn 300 ungdommer over hele Sveits for å utvikle deres ansvarsfølelse som unge borgere.

  Til toppen

Storbritannia – Positive holdninger

Positive holdninger er et undervisningsprogram som utfordrer de stereotype oppfatningene mange unge har om asylsøkere og flyktninger bosatt i Storbritannia. Ved å bidra til å endre negative fordommer oppmuntrer programmet ungdom til å utvikle et mer humanistisk perspektiv på omverdenen og arbeider for å oppnå et mer inkluderende og harmonisk samfunn.

Bilderettigheter: (c) Røde Kors

  Til toppen

spacer
					image
Sponsoravtaler
Røde Kors
Fotball
Fashion
The Canon Foundation
World Press Photo Foundation