Innsamling og gjenvinning

Canons produsentansvar

Canon er som produsent av elektriske og elektroniske produkter
(EE-produkter) ansvarlig for å være tilknyttet en godkjent løsning for innsamling og gjenvinning av produkter når de avhendes.

EE-produkter

 
Gjennom våre medlemskap i Elretur, Rebatt og Grønt Punkt sikrer vi at de produkter vi setter ut i markedet blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte etter endt levetid. 

Produkter merket med dette symbolet skal ikke kastes sammen med restavfall, men leveres til et egnet innsamlingspunkt, som for eksempel kommunal avfallsstasjon eller forhandler av aktuelt produkt.

 


For mer informasjon, se

Avfallsforskriften: 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20040601-0930.html 
Elretur:  http://www.elretur.no/ 
Kildesorteringsguiden:  http://www.kildesorteringsguiden.no/ 
Grønt Punkt:  http://www.grontpunkt.no/ 
Rebatt:  http://www.rebatt.no/

 

 

spacer
					image

Miljø

Vårt ansvar er din garanti
Miljødeklarasjon av produkter
Miljø og økonomi
Innsamling og gjenvinning
Innsamling og gjenvinning
Produkter og deler
Toner- og blekkprodukter
Grønt Punkt - www.grontpunkt.no
Rebatt AS - www.rebatt.no
El:retur - www.elretur.no