Innsamling og gjenvinning

Toner- og blekkprodukter

 
Canons fakser, skrivere, kopi- og multifunksjonsmaskiner har enten en tonerkassett eller plastbeholdere for toner eller blekk. Hverken innholdet eller selve beholderen er klassifisert som miljø- eller helseskadelige.

  • Plastbeholdere for toner og blekk skal du behandle som restavfall og går til energigjenvinning
  • Tonerkassetter inngår i Canons eget system for innsamling og gjenvinning

Det vil fremgå av emballasjen om produktet inngår i Canons system for innsamling og gjenvinning av tonerkassetter. I esken vil det ligge nødvendig informasjon som beskriver fremgangsmåten, samt ferdig utfylt returmerkelapp. Returordningen er kostnadsfri for kunde.

Denne linken viser hvilke produkter som har tonerkassett, og gir mulighet for utskrift av returmerkelapp:
https://e-return.canon-europa.com/servlet/page?_pageid=204&_dad=ereturn&_schema=PORTAL30&p_country=N

 

Har du spørsmål vedrørende avhending av tomme toner- og blekkprodukter, er du velkommen til å kontakte oss på e-post: info.miljo@canon.no

 

spacer
					image

Miljø

Vårt ansvar er din garanti
Miljødeklarasjon av produkter
Miljø og økonomi
Innsamling og gjenvinning
Innsamling og gjenvinning
Produkter og deler
Toner- og blekkprodukter
Grønt Punkt - www.grontpunkt.no
Rebatt AS - www.rebatt.no
El:retur - www.elretur.no