Miljø og økonomi

Miljøbevisst produktutvikling

Canon ligger i forkant i bransjen, og vi fortsetter å jobbe målrettet for å utvikle produkter som gjennom hele sin livssyklus tar hensyn til mennesker og miljø.

 
Vårt fokus er å utvikle energieffektive produkter og begrense ressursforbruket. I 1997 innførte Canon 'green procurement standards' for å sikre innkjøp av miljøvennlige deler og materiell til produksjon. Allerede 2004 lanserte vi bransjens første produkt i overensstemmelse med EU’s direktiv for begrensing av kjemiske stoffer (RoHS-direktivet).

Siden 2000 har Canon benyttet en produksjonsteknikk som kombinerer ny plast med resirkulert plast. Dermed lages opptil 30% av maskinenes utvendige deksler av resirkulert plast. Vi har også lansert en serie kalkulatorer hvor all plast er fra gjenvunnet materiale fra kopimaskiner.

spacer
					image

Miljø

Vårt ansvar er din garanti
Miljødeklarasjon av produkter
Miljø og økonomi
Innsamling og gjenvinning
Miljø og økonomi
Miljøbevisst produktutvikling
Energieffektive produkter