Canons miljøengasjement

Vårt ansvar er din garanti

 
Vi skal bruke ressursene effektivt og bidra til samfunnet med bærekraftig teknologi.

Vårt miljøansvar går derfor utover det å oppfylle lover og regler. Vår ambisjon er at våre medarbeidere og produkter skal være best i bransjen når det gjelder å hensynta miljøet.

 

 

spacer
					image

Miljø

Vårt ansvar er din garanti
Miljødeklarasjon av produkter
Miljø og økonomi
Innsamling og gjenvinning
Vårt ansvar er din garanti
Canons miljøpolitikk
Miljøstyring i verdikjeden
ISO 14001 Global miljøsertifisering
REACH