Canons miljøengasjement

Canons miljøpolitikk

 
Canons miljøpolitikk bygger på grunnleggende prinsipper som er felles for hele Canon-gruppen:

  1. Etablere og vedlikeholde et Miljø­styringssystem for kontinuerlig å forbedre våre innsatser og resultater.
  2. Øke kunnskapen og bevisstheten om miljø­forhold blant medarbeidere samt oppmuntre til miljøbevarende initiativ både individuelt og på forretningsnivå.
  3. Ved innkjøp av ressurser vil vi prioritere materialer, produkter og energi som påvirker miljøet i minst mulig omfang.
  4. Overholde gjeldende lovgivning og etterleve Canon-gruppens interne miljømålsettinger.
  5. Aktivt arbeide for å forhindre forurens­ning, fremme energi- og ressursbevaring samt foku­sere på å fjerne farlige stoffer i våre aktiviteter.
  6. Sikre innsamling og gjenbruk av våre produkter.
  7. Fastholde nære relasjoner til myndigheter, organisasjoner og øvrige interessenter samt aktivt frigi informasjon om vårt miljøprogram og resultater.   

spacer
					image

Miljø

Vårt ansvar er din garanti
Miljødeklarasjon av produkter
Miljø og økonomi
Innsamling og gjenvinning
Vårt ansvar er din garanti
Canons miljøpolitikk
Miljøstyring i verdikjeden
ISO 14001 Global miljøsertifisering
REACH