Canons miljøengasjement

REACH

REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. Norge er med i REACH gjennom EØS-avtalen. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket og får betydning for en stor del av næringslivet.

 
I tråd med Canons miljøansvar er vi proaktive i forhold til å etterleve lover og regler.

Les mer om Canons forhold til REACH her (kun engelsk versjon)

 
Spørsmål kan også rettes til: info.miljo@canon.no

 

 

 

spacer
					image

Miljø

Vårt ansvar er din garanti
Miljødeklarasjon av produkter
Miljø og økonomi
Innsamling og gjenvinning
Vårt ansvar er din garanti
Canons miljøpolitikk
Miljøstyring i verdikjeden
ISO 14001 Global miljøsertifisering
REACH