Canon utvider sitt tilbud til hustrykkerier

Oslo, 12. januar 2010 - Canon lanserer CRD Insight – en workshop som hjelper hustrykkerier å styrke sine forretningsrutiner. Dette er en del av Canon Essential Business Builder Program, bygger på funnene i en undersøkelsesrapport utført av Frank Romano på vegne av Canon. Undersøkelsen identifiserte både muligheter og utfordringer for dagens hustrykkerier.

Workshopen består av tre deler. Den første delen tar for seg høydepunkter og viktige funn fra rapporten, samtidig som den gir et innblikk i markedet som helhet. I tillegg ser man på viktige problemstillinger og utfordringer som hustrykkerier står ovenfor i dag. Her vurderer man også mulige kostnadsreduksjoner.

Den andre delen viser deltakerne hvordan de finner frem til de områdene de kan forbedre, og hjelper dem å utvikle nye tjenester. Deltakerne lærer hvordan de implementerer nye strategier, samtidig som de øker deres husrykkeris yteevne. I tillegg gir denne delen en innføring i hvordan man promoterer nye endringer til kunder, og hvordan man utfører en kundeundersøkelse basert på endringen i etterkant.

I den tredje delen av kurset går deltakerne gjennom en kundecase. Her ser man på et konkret eksempel på et hustrykkeri som på en god måte har adressert sine utfordringer og økt sitt utskriftsvolum.

Et praktisk eksempel på et av Canons nyskapende kurstilbud er det nylanserte Web- to-Print-kurset, som gir hustrykkerier et innblikk i hvilke muligheter som ligger i implementeringen av en slik løsning. Videre demonstrerer kurset hvordan man styrer innkommende utskriftsjobber via en web-basert kontaktflate. I tillegg viser løsningen hvordan dette gjør bedrifter mer produktive, bidrar til effektiv arbeidsflyt, og forbedrer kunderelasjoner.

- Vi ser at for at våre kunder skal maksimere sitt potensial, utnytte digitaltrykkteknologien til sitt fulle, og utvide sitt tjenestetilbud, er det viktig at vi gir dem forretningsmessig veiledning og støtte. Lanseringen understreker Canons tilnærming og forpliktelser ovenfor det profesjonelle utskriftsmarkedet. Igjennom ulike kurs hjelper vi hustrykkerier å øke sin verdi og produktivitet, sier Bjørn Frantsen, produktsjef i Canon Business Solutions.

Bakgrunnsdata om Canon
Canon er et verdensomspennende konsern som i 2008 omsatte for ca. 225 milliarder norske kroner. Selskapet er anerkjent som ledende innovatør og leverandør av kommunikasjonsløsninger innen bilde- og dokumentbehandling for både privatpersoner og bedrifter på verdensbasis.

I Norge er Canon organisert i to selvstendige forretningsområder: Consumer Imaging (bildekommunikasjonsløsninger; foto, video, skrivere, skannere, faks og multifunksjonsprodukter, mm) og Business Solutions (print- og dokumentløsninger til kontor- og produksjonsmiljøer). Konsernet Canon Norge as hadde i 2008 en omsetning på ca.1,5 milliarder norske kroner, og ved utgangen av året var det 332 ansatte. Mer informasjon om selskapet finnes på www.canon.no

 

Download

Last ned pressemeldingen (PDF, 106KB) [PDF, 106 KB]

Finner du ikke det du leter etter? Besøk vårt nyhetsarkiv for å søke etter spesifikk informasjon i vår nyhetsdatabase.

spacer
					image
Informasjon
Presseressurser
Europeiske arrangementer
Bildebibliotek
Pressemeldinger
Nyheter om Canon-konsernet
Nyheter for bedriftsmarkedet
Nyheter for privatmarkedet
Nyheter fra Canon Inc.