Canon lanserer bransjens første felles plattform for administrasjon av skanne- og utskriftsprosesser

Canon samler sine ledende teknologier for utskrift og skanning i en ny utgave av uniFLOW. Ny modulær løsning gir økt sikkerhet samtidig som vanlige prosesser forenkles og automatiseres for å forbedre de ansattes produktivitet. uniFLOW V5 forvandler multifunksjonsproduktets funksjonalitet og gjør det til kontorets midtpunkt.

Oslo, 12. oktober 2010 – Canon presenterer i dag bransjens første felles plattform for effektiv administrasjon av alle skanne- og utskriftsprosesser. uniFLOW V5 som er utviklet av NT-Ware, forenkler radikalt hvordan papirdokumenter og elektroniske dokumenter håndteres på kontoret.

Neste versjon av uniFLOW-plattformen byr på innovative muligheter for behandling av inndata takket være markedsledende skanneteknologi fra I.R.I.S. Virksomheter kan øke de ansattes produktivitet ved å forenkle og automatisere vanlige dokumentprosesser. I tillegg styrkes informasjonssikkerheten og det strammes inn på kontrollen med utskriftskostnadene. Alt i en og samme plattform.

uniFLOW V5 integreres fremdeles sømløst med Canons MEAP-enheter, for eksempel de avanserte imageRUNNER ADVANCE modellene. Med uniFLOW kan virksomheter også innføre sikker utskriftsfunksjonalitet på Canons multifunksjonsmaskiner som ikke er MEAP aktivert, uten å måtte installere ekstra maskinvare, noe som øker dokumentsikkerheten på samtlige multifunksjonsprodukter i virksomheten. uniFLOW V5 støtter også programmer og maskinvare fra andre produsenter enn Canon slik at kundene kan få mest mulig ut av tidligere investeringer.

Magnus Blegen, Markedssjef Canon Norge sier: – Vi forstår at våre kunder ønsker rask og effektiv dokumenthåndtering. Organisasjoner håndterer en stadig økende informasjonsmengde, og det er derfor et reelt behov for å etablere mer effektive prosesser for både skanning og utskrifter.

– Multifunksjonsmaskinen er midtpunktet på kontoret og selve sentralen for informasjons- og dokumentflyten. uniFLOW V5 tilbyr én administrasjonsplattform som støtter multifunksjonsmaskinens sentrale rolle og gir virksomheter kontroll over kostnader og sikkerhet samtidig som de ansattes produktivitet øker.

uniFLOW V5 er den eneste løsningen på markedet som har en helt universell driver. Det betyr at du ved å installere en enkelt skriverdriver i hele maskinparken, sørger for at brukerens spesifiserte utskriftsinnstillinger blir forstått og implementert, uavhengig av hvilken nettverkstilkoblet multifunksjonsmaskin som behandler jobben. Denne funksjonen gjør det også mulig for brukerne å endre utskriftsinnstillingene og forhåndsvise dokumentet på multifunksjonsmaskinen før jobben behandles.

uniFLOW V5 er modulært og fullstendig skalerbart slik at det dekker behovene i alle typer virksomheter, uavhengig av størrelse eller IT-budsjett. Løsningen tilbyr bedre informasjonssikkerhet med brukergodkjenning som gir sikker utskrift og regulerer brukernes tilgang til funksjoner på multifunksjonsmaskinen.  uniFLOW V5 kan også gjenkjenne sensitive data og hindre misbruk av konfidensiell informasjon. I miljøer med ekstra høye krav til sikkerhet, som offentlig sektor og finansinstitusjoner, identifiseres nøkkelord i dokumentene idet de behandles. Ved utskrift, kopiering, e-post eller skanning kan løsningen avslutte, sette på vent eller be om godkjenning for de forespurte jobbene. 

uniFLOW V5 kan integreres med Helix Production Workflow – Canons ledende løsning for produksjons- og utskriftsmiljø – som fletter sammen kontoravdelinger og hustrykkerier (CRD). I større organisasjoner med eget hustrykkeri kan utskriftsjobber rutes i samsvar med forhåndsdefinerte innstillinger. Det betyr at et sort-hvitt-dokument på fem sider skrives ut på nærmeste multifunksjonsmaskin, mens et innbundet dokument på 100 sider sendes til hustrykkeriet for en mer kostnadseffektiv produksjon.

Det er enkelt for IT-administratorer å forenkle og automatisere vanlige prosesser og oppgaver for arbeidsgrupper, team eller individuelle brukere, noe som gir økt produktivitet. Det er mulig å opprette både enkle og mer komplekse arbeidsflyter.

– Med denne videreutviklingen av uniFLOW-plattformen får virksomhetene mulighet til å innføre strengere kontroll med dokumentkostnadene og -sikkerheten, samtidig som de ansattes produktivitet økes betraktelig, avslutter Magnus Blegen. – uniFLOW V5 er en komplett løsning for administrasjon av skannings- og utskriftsprosesser og representerer således en ny standard i bransjen.

uniFLOW V5 er tilgjengelig for Canons kunder i Europa fra september 2010.

Bakgrunnsdata om Canon
Canon er et verdensomspennende konsern som i 2009 omsatte for ca. 219 milliarder norske kroner. Canon Norge as hadde i 2009 en omsetning på ca. 1,5 milliarder norske kroner. Selskapet hadde samme året 333 medarbeidere fordelt på 10 Canon Business Centere i ulike deler av landet, og på hovedkontoret i Oslo.
Canon er den ubestridte lederen innen både bildekommunikasjon og dokumentbehandling for både konsument- og bedriftsmarkedet. Vår produkt- og løsningsportefølje omfatter alt fra foto, video, skrivere, skanner og faks til multifunksjonsprodukter med tilhørende løsninger og tjenester. Mer informasjon om selskapet finnes på www.canon.no

Download

Download the full press release [PDF, 74 KB]


Finner du ikke det du leter etter? Prøv vårt nyhetsarkiv for eldre produktbilder.

spacer
					image
Informasjon
Presseressurser
Europeiske arrangementer
Bildebibliotek
Pressemeldinger
Nyheter om Canon-konsernet
Nyheter for bedriftsmarkedet
Nyheter for privatmarkedet
Nyheter fra Canon Inc.