IT har en avgjørende rolle for hustrykkerier

Oslo, 21. september 2009 - Den mest omfattende undersøkelsen blant hustrykkerier, utført på vegne av Canon, fastslår at bedrifter bedrer hustrykkerienes yteevne ved å involvere IT aktivt. Den uavhengige undersøkelsen ble utført av et team fra Rochester Universitet, som intervjuet 700 ledere av hustrykkerier og industrikjennere. Resultatet; CRD, muligheter og trender, er en rapport som gir et omfattende bilde av dagens hustrykkerier.

Hustrykkerier har tradisjonelt sett benyttet seg av analog teknologi og offsettrykk. Nå har digitaltrykk til en stor grad erstattet offset fordi det gir brukerne mange flere muligheter. Halvparten av alle produksjonsmaskiner som selges er til hustrykkerier. Som et resultat har hustrykkeriene blitt en viktig del av bedriftens kommunikasjonsprosess og IT-infrastruktur. IT-sjefen blir også ofte utnevnt til ansvarlig for området.

Dette er ikke et helt lite ansvar. 90 % av bedriftene i undersøkelsen sier at utskrift er kritisk for deres operasjon. I snitt bruker de 2 % av sin årlige omsetning på utskrift. Allikevel har ikke medarbeiderne en full forståelse for hvordan de kan optimalisere teknologien. Dermed får de ikke utnyttet sine produkter og løsningers fulle potensial. Hustrykkerier trenger tett oppfølging, og hvis det drives på en effektiv måte kan det spare bedriften for opptil 30 % av kostnadene forbundet med eksterne utskriftstjenester. Med dette bidrar hustrykkeriene til å bedre bedriftens bunnlinje. Siden de fleste hustrykkerier nå er digitale, har bedriftens IT-avdeling en avgjørende rolle med tanke på denne mulige forbedringen.

Trend: Produsér internt
Rapporten fremhever at den nye trenden er å produsere flere jobber internt i bedriften. Dette skyldes en rekke ting. For det første har digitaltrykk i dag bedre kvalitet og fleksibilitet, og tillater profesjonell utskrift enkelt. For det andre er sikkerhet og integritet viktige motivasjonsfaktorer bak trenden. Dette er spesielt viktig for finans-, statlige-, utdannings- og helsesektorene. IT-avdelinger har også generelt sett økt fokuset på dokumentsikkerhet internt. Ved å etablere gode utskriftsrutiner og muligheter internt skaper man store fordeler innen IT-kontroll og sikkerhet. For å få til dette i praksis må hustrykkeriene forbedre sitt tilbud og sin kapasitet til å levere utskriftsjobber.
Dette oppnår man ved å implementere løsninger som bidrar til mer automatikk. I tillegg må medarbeiderne også læres opp i bruken av både produkter og løsninger.

Andre funn i rapporten inkluderer:
Internett har hatt en voldsom påvirkning på hustrykkeier, og 65 % av alle filer som skulle skrives ut i 2008, ble levert på nett. Dette representere en viktig endring i markedet. Mange hustrykkerier har etablerte web til print-løsninger som kombinerer levering av utskriftsjobber på nett og kommersiell utskrift. Dette har minsket antall feil på utskriftsjobber. Tilbakemeldingene fra dem som har tatt løsningen i bruk er at de veldig fornøyd med resultatene. Halvparten av de med tilgang på web-løsninger rapporterer også at de har veldig fornøyde kunder som setter pris på effektiviteten og brukervennligheten forbundet med bestilling av jobber på nett.

Hustrykkerier tar også sakte men sikkert i bruk variable datautskriftsprogram. 94,1 % har en slik programvare, men de fleste har fått det som en del av en større pakke. Kun 27 % bruker programmet jevnlig. Tilbakemeldingene har vært at det er vanskeligere å bruke enn nødvendig. IT-avdelinger har derfor et enormt ansvar når det gjelder å sikre at bedriften får mest igjen for sin investering. De er nødt til å støtte implementeringen av verktøy, slik som f.eks Helix, som skal automatisere arbeidsflyten. Løsningene optimaliserer hardwarebruk og assisterer med integrasjon av systemer. Dette bidrar til forbedringer innen effektivitet og kostnadsbesparelser.

IT-medarbeidere må hjelpe hustrykkeriene å bruke VDP-verktøy. Dette gjør at salg og markedsføringsavdelinger får mer effektiv og personifisert informasjon på sine utsendelser. Dette øker responsen på kampanjer og bedrer bedriftens omsetning.
IT må gjøre det enkelt for hustrykkerier å ta i bruk web til print-løsninger. Dette øker servicenivået og brukertilfredsheten internt i bedriften. 

Ved å ha en forståelse for de produktene og løsningene som er tilgjengelige internt kan IT bidra til å administrere jobbene på riktig måte. Det vil si at de kan flytte jobber til andre maskiner internt og sikre best mulig resultat ved at spesifikke jobber skrives ut på de rette maskinene.

Utskrift er ikke lenger en aktivitet som skjer på bakrommet. Digitaliseringen gjør at hustrykkerier integreres med bedriftens infrastruktur. Med den rette involveringen og hjelp fra IT, kan hustrykkerier bli mer effektive og tilby bedre service. I tillegg kan bedriften spare penger og bedre sikkerheten ved å skrive ut internt, sier Bjørn Frantsen, Customer & Channel Marketing Professional i Canon Business Solutions. Rapporten gir hustrykkerier og deres IT-kollegaer en utviklingsplan, som med hjelp fra leverandører som Canon, kan støtte bedrifter på veien mot bedre resultater. Med Canons digitaltrykk, arbeidsflytløsninger og spesialtilpassede forretningsutviklingsløsninger innen både hustrykkerier og øvrige bedriftsmiljøer er vi trygge på at vi er godt posisjonert slik at vi kan svare på behovene til print og IT-avdelinger, avslutter Frantsen.


Bakgrunnsdata om Canon
Canon er et verdensomspennende konsern som i 2008 omsatte for ca. 225 milliarder norske kroner. Selskapet er anerkjent som ledende innovatør og leverandør av kommunikasjonsløsninger innen bilde- og dokumentbehandling for både privatpersoner og bedrifter på verdensbasis.

I Norge er Canon organisert i to selvstendige forretningsområder: Consumer Imaging (bildekommunikasjonsløsninger; foto, video, skrivere, skannere, faks og multifunksjonsprodukter, mm) og Business Solutions (print- og dokumentløsninger til kontor- og produksjonsmiljøer). Konsernet Canon Norge as hadde i 2008 en omsetning på ca.1,5 milliarder norske kroner, og ved utgangen av året var det 332 ansatte. Mer informasjon om selskapet finnes på www.canon.no

 

Last ned pressemeldingen (PDF, 119 kB) [PDF, 120 KB]

Finner du ikke det du leter etter? Søk i vårt   Nyhetsarkiv

spacer
					image

Presserom

Last ned
Pressebilder
Update - et nyhetsmagasin
fra Canon Norge