Canon Business Center i Stavanger vant Rogaland Personalforums HR pris for 2010

Stavanger/Oslo, 9. februar, 2010 – Rogaland Personalforum er en interesseforening som arbeider for utvikling av ledelse og personalarbeid. Onsdag 2. februar delte de ut sin årlige HR pris og denne gikk til Canon Business Center i Stavanger.


Hensikten med prisen er å anerkjenne godt HR-arbeid i bedrifter innen både privat og offentlig sektor. Selskaper kan nominere seg selv, etterfulgt av intervjuer. Tre finalekandidater ble plukket ut. Disse var Ikea, BIS Industries og Canon Business Center. Jon Ingar Mæland, leder for Canon Business Center i Stavanger, sendte inn nominasjonen og kunne stolt motta prisen onsdag kveld.

– Gjennom aktiv bruk av HR så oppnår vi i Rogaland vekst i omsetning og medarbeidertilfredshet. Vi er stolte og ydmyke over å motta denne prisen, sier Mæland.

Kriteriene for nominasjon til prisen er:

  • Synliggjøring av at HR-strategien understøtter virksomhetens økonomiske mål
  • Innovative tiltak og/eller tilnærminger (effektive, smarte eller uvanlige i forhold til egen bransje)
  • HR-arbeidet understreker betydningen av læring og utvikling som en viktig verdi i arbeidet
  • Systematisk HR-arbeid over tid, med gjennomføringsevne

Juryens begrunnelse var som følger:

  • Vinneren har forankret et HR fokus i toppledelsen og ut i driften
  • Vinneren har gjennom strategisk, systematisk og (hardt!) arbeid over tid, tydeliggjort HR rollen
  • Fokus på arbeid med virkemidler/praktisk arbeid for å bygge en felles kjernekultur basert på verdier
  • HR arbeidet måles systematisk og er en selvfølgelig del av totalresultatet i bedriften

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:
Jon-Ingar Mæland, leder for Canon Business Center i Stavanger
Tlf: 51 96 44 77
E-post: jon-ingar.maland@canon.no.


 

spacer
					image
Pressemeldinger
Nyheter om Canon-konsernet
Nyheter for bedriftsmarkedet
Nyheter for privatmarkedet
Nyheter fra Canon Inc.
Informasjon
Presseressurser
Europeiske arrangementer
Bildebibliotek
Current Feeds
Nyheter for privatmarkedet
Nyheter for bedriftsmarkedet
Nyheter om Canon-konsernet