Canon lanserer nytt europeisk partnerprogram som skal skape vekst i et utfordrende marked

Oslo, 21. februar 2011 – Canon, ledende aktør innen digital bildeteknologi, lanserer nå sitt nye partnerprogram for B2B-partnere i Europa. Programmet er utviklet for å øke Canons tilstedeværelse i den indirekte kanalen, og gi partnerne en omfattende og fleksibel plattform for å øke omsetningen og opprettholde lønnsomheten gjennom kryssalgsmuligheter i 2011 og fremover.

Partnere kan få autorisasjon innen samtlige av Canons bildeløsninger for bedriftsmarkedet, og dermed øke mulighetene for kryssalg og for å opprettholde fortjenesten i et tøft marked. Tydelig engasjement og støtte fra Canon skal hjelpe partnerne med å utvikle virksomheten, inkludert driftsøkonomisk planlegging samt felles investerings- og markedsføringsaktiviteter. Tre ulike programnivåer, og ni individuelle nivåer for produktsertifisering.


Det nye programmet introduseres i hele Europa i første halvdel i 2011 og er et av flere tiltak Canon Europa lanserer som en del av strategien for partnervekst. Med dette programmet får partnerne mulighet til å dra fordeler av den enestående kvaliteten som ligger i Canons produktportefølje, og de får tilgang til bransjens største spekter av bildeløsninger kombinert med dedikert støtte fra Canon. Programmet, som er utviklet som et felles europeisk

rammeverk, sørger for samsvar på tvers av markedene, men implementeres lokalt for å sikre fleksibilitet i forhold til lokale markedsbehov.

Partnerprogrammet, som er designet for å matche partnernes kunnskap og ekspertise, er delt inn i følgende tre nivåer:

 • Canon Registered Partner – for partnere som fokuserer på Canons garantibaserte produkter som A4 laserbaserte skrivere og multifunksjonsprodukter, dokumentskannere og projektorer.
 • Canon Accredited Partner – for partnere med serviceorganisasjon som fokuserer på mer avanserte dokumentløsninger (multifunksjonsprodukter / programvare og profesjonelle tjenester) som krever en infrastruktur for kontinuerlig kundestøtte. 
 • Canon Business Center Partner – bygger på modellen for autoriserte Canon-partnere, men innebærer ekstra fordeler for partnere som utelukkende selger Canon-produkter.

Programmet har ni klart definerte sertifiseringsnivåer som dekker alle Canons B2B-teknologiløsninger: bildeprodukter til kontoret, programvareløsninger for kontoret, produksjonsutskrift, skanneløsninger og projektorløsninger. Autorisasjonsordningen er modulbasert, og det betyr at partnerne kan ha flere eller høyere sertifiseringsnivåer. Det gjør at partnerne kan handle raskt i forhold til endrede markedsforhold, og gi kundene et bedre tilbud ved hjelp av

spesialisering og kryssalg på nye markeder, noe som er helt avgjørende i forhold til utfordringene på dagens marked og for å kunne opprettholde lønnsomheten.

Programmet gir partnerne en rekke fordeler. Canon arbeider sammen med alle partnere om å utvikle en forretningsplan med klare fellesmål for året. Nært samarbeid og proaktiv oppfølging skal hjelpe partnerne med å nå målene som er utarbeidet. Partnerne oppmuntres også gjennom strategiske og taktiske bonuser – for eksempel vekstbonus og felles markedsføringsmidler. De får også tilgang til kommunikasjonskanalen PartnerNet som inneholder viktig informasjon og verktøy som partnere kan bruke for å bedre kommunikasjonen med kundene.

Petter Sjaastad, Country Director Indirect Sales, Canon Norge, sier: – Vi forstår at våre partnere må være konkurransedyktige i et utfordrende økonomisk klima, og det nye partnerprogrammet byr på gode vekstmuligheter kombinert med omfattende støtte og oppfølging fra Canon. Ved å utarbeide en forretningsplan i felleskap, inkludert kompetanseutvikling gjennom sentrale sertifiseringer, får vi en reell forståelse av våre partneres målsetninger og kan jobbe sammen for å nå dem.

Petter Sjaastad konkluderer: – Det er et fantastisk initiativ som er veldig viktig for Canon. Vi har en sterk lojalitet gjennom vår indirektekanal – 59 prosent av våre partnere har samarbeidet med Canon i over ti år[1], og vi ser veldig gjerne at dette tallet øker. Innføringen av det nye programmet skal bidra til vekst hos våre partnere, samtidig som det også sikrer at sluttbrukerne kan stole på at våre partnere har den ekspertise og kompetanse som

kreves for å forstå hvilke utfordringer som er forbundet med informasjonsforvaltning. De sikrer videre at sluttbrukerne får best mulig informasjon og tilbud om integrering av Canon-produkter i virksomheten, og at de får gjennomgående høyt servicenivå.

Partnerprogrammet introduseres i første kvartal 2011 i hele Europa.

Tilleggsinformasjon:

Sertifiseringsprosessen:

 • Partnerne sertifiseres på årlig basis basert på kompetanse og oppfyllelse av forretningsmål.
 • Enkeltpersoner kan også få sertifisering basert på presalg, salg og servicekompetanse.
 • Alle partnere får opplæring og støtte for å sikre at de har den rette kunnskapen og ferdighetene for sertifisering. 
 • Partnerne vil også få "proaktiv oppfølging" gjennom hele året for å sikre at de er på riktig spor.

Oversikt over fordelene Canon-partnere får:

 • Felles forretningsplan med alle partnere som viser felles målsetninger for året.
 • Investerings- og belønningssystem koblet til hvert programnivå og hver produktsertifisering.
 • Felles markedsføringsinvestering for å øke salget.
 • Bruk av Canon partnerprogramidentiteten, som viser hvilke sertifiseringer partneren har. 
 • Tilgang til kommunikasjonskanalen PartnerNet som inneholder markedsførings-, salgs- og servicestøtte. 
 • Mulighet til å bli med i Canons "Premier Partner Club" som gir de autoriserte partnerne og Business Center-partnere som gjør det best, eksklusiv tilgang til Canon Europas ledergruppe.

[1] Undersøkelse blant europeiske Canon-partnere 2008

spacer
					image
Pressemeldinger
Nyheter om Canon-konsernet
Nyheter for bedriftsmarkedet
Nyheter for privatmarkedet
Nyheter fra Canon Inc.
Informasjon
Presseressurser
Europeiske arrangementer
Bildebibliotek
Current Feeds
Nyheter for privatmarkedet
Nyheter for bedriftsmarkedet
Nyheter om Canon-konsernet