LHL Helse inngår kontrakt med Canon Consultancy Services

Oslo, 15. mars 2011 – Canon Consultancy Services ble opprettet som egen avdeling i Norge i desember 2010 og har med avtalen med LHL Helse vunnet sin første kontrakt. Bakgrunnen for prosjektet er LHL Helse sitt ønske om optimalisert bruk og drift av print relaterte løsninger for sine lokasjoner i Norge. Dette inkluderer en beskrivelse av dagens situasjon basert på print analyse, fysisk gjennomgang av lokaler og intervjuer med nøkkelressurser.

LHL Helse har inngått samarbeid med Canon Consultancy Services for utarbeidelse av print strategi for selskapet. Avtalen har en verdi på konsulenttjenester til 130 000,-


Strategivalget gjøres av LHL Helse og vil bli understøttet av forretningspotensialet ved ulike løsninger. Enhetlig drift, kostnadsoptimalisering, sikkerhet og god brukeropplevelse er verdier som står høyt på listen for strategivalget.

– LHL Helse er glad for igangsettelsen av prosjektet og ser på Canon og Consultancy Services som en samarbeidspartner for fremtiden, sier Thor-Øivind Johansen, IKT sjef i LHL Helse.

– Vi i Consultancy Services er svært fornøyd med at LHL Helse inngår denne avtalen med oss for å få belyst de mulighetene de har innenfor print, skan og faks i organisasjonen, sier Henrik Klemetsen, leder for Consultancy Services i Canon Norge. – Vi ønsker å bidra til en moderne og effektiv drift med et tydelig fokus på kostnadsreduksjoner for dette området i LHL Helse.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med:
Henrik Klemetsen
E-post: henrik.klemetsen@canon.no
Tel: +47 93 85 22 11

Om LHL
LHL, Landsforeningen- for hjerte- og lungesyke, er en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende. Det lokale arbeidet er grunnstammen i LHLs virksomhet. Organisasjonen ble stiftet i 1943, under navnet Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon. Siden den gang har politisk arbeid vært et viktig område i organisasjonens virksomhet. Ved siden av dette har LHL opparbeidet en betydelig kompetanse på områdene helse, fysisk aktivitet, kosthold og ernæring og er en stor leverandør av helsetjenester gjennom sine sykehus og rehabiliteringssentre.

Bakgrunnsdata om Canon
Canon er et verdensomspennende konsern som i 2009 omsatte for ca. 219 milliarder norske kroner. Canon Norge as hadde i 2009 en omsetning på ca. 1,5 milliarder norske kroner. Selskapet hadde samme året 333 medarbeidere fordelt på 12 Canon Business Centere i ulike deler av landet, og på hovedkontoret i Oslo.

Canon er den ubestridte lederen innen både bildekommunikasjon og dokumentbehandling for både konsument- og bedriftsmarkedet. Vår produkt- og løsningsportefølje omfatter alt fra foto, video, skrivere, skanner og faks til multifunksjonsprodukter med tilhørende løsninger og tjenester. Mer informasjon om selskapet finnes på www.canon.no

spacer
					image
Pressemeldinger
Nyheter om Canon-konsernet
Nyheter for bedriftsmarkedet
Nyheter for privatmarkedet
Nyheter fra Canon Inc.
Informasjon
Presseressurser
Europeiske arrangementer
Bildebibliotek
Current Feeds
Nyheter for privatmarkedet
Nyheter for bedriftsmarkedet
Nyheter om Canon-konsernet