Canon på patent-topp

OSLO, 23. januar 2013 – Canon offentliggjør i dag at morselskapet Canon Inc. er rangert øverst blant japanske selskaper og er på tredjeplass totalt målt i antall patenter utstedt i USA av IFI CLAIMS Patent Services i 2012. De preliminære resultatene som er offentliggjort, viser at Canon fikk registrert så mange som 3174 nye patenter, noe som overgår rekorden fra året før på 2813.

Canon Inc. er aktivt engasjert i å globalisere sin virksomhet og sikre patenter i utlandet. Canon søker patenter i land og regioner med hensyn til forretningsstrategier og produkt- og teknologitrender som er unike for den enkelte lokasjon. Størrelsen på markedet og mengden teknologiselskaper, gjør USA til en spesielt viktig region med tanke på vekst og teknologipartnerskap.

Anskaffelsen av patentrettigheter gjennom målrettet forskning og utvikling er av Canons viktigste byggestener. Ved et nært samarbeid mellom teknologi- og åndsverksseksjonene, søker selskapet å utvikle bedre teknologi og samtidig sikre bedre immaterielle rettigheter.

Canon har vært blant topp fem patentholdere i 27 år på rad.

spacer
					image
Pressemeldinger
Nyheter om Canon-konsernet
Nyheter for bedriftsmarkedet
Nyheter for privatmarkedet
Nyheter fra Canon Inc.
Informasjon
Presseressurser
Europeiske arrangementer
Bildebibliotek
Current Feeds
Nyheter for privatmarkedet
Nyheter for bedriftsmarkedet
Nyheter om Canon-konsernet