Canon en av Norges Beste Arbeidsplasser for fjerde gang på rad.

Oslo 19. mars 2013: Under kåringen Great Place to Work ® i går kveld, var Canon ett av ti selskaper som kunne motta prisen som en av Norges Beste Arbeidsplasser. Med sin fjerde deltakelse i undersøkelsen, er det også fjerde gang på rad at Canon befinner seg blant topp ti i sin kategori.

Erik_Mikalsen_and_Maiken_Furre,_Canon_Norway_312.jpg

HR-direktør i Canon Norge, Maiken Furre, gleder seg stort over årets resultater.

- Jeg synes det er fantastisk bra at vi nok en gang er på topp ti blant Norges Beste Arbeidsplasser. Spesielt trivelig at vi gjør det så bra i en tid der vi integreres med et annet selskap, med strukturelle endringer og tidvis usikkerhet. Jeg er også glad for at vi oppnår et så godt samhold i en såpass dimensjonsrik organisasjon. Canon har mange forskjellige funksjoner med salgsapparat, teknisk serviceapparat og diverse støttefunksjoner. Disse har forskjellige kompetanse, behov og ønsker, og da får vi bekreftet, via denne undersøkelsen, at vi langt på vei lykkes i å skape en bra arbeidsplass for alle disse, forteller hun.

Analyse- og rådgivingsselskapet Great Place to Work ® Norge arrangerer årlig en medarbeiderundersøkelse som kartlegger medarbeideres forhold til sin arbeidsplass. I år deltok hele 162 bedrifter, som utover en omfattende kulturanalyse, foretok en medarbeiderundersøkelse bestående av i alt 58 påstander innenfor de fem hovedområdene; troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap. Great Place to Work ® rangerer de ti beste virksomhetene innen de tre kategoriene; store (flere enn 250 medarbeidere), mellomstore (50-249 medarbeidere) og små virksomheter (20-50 medarbeidere).

- Denne prisen er viktig på mange måter. Når man blir kunde av Canon, etablerer man også en relasjon til medarbeiderne som jobber her. Vi arbeider i troen på at fornøyde ansatte skaper fornøyde kunder. Dette skaper igjen gode resultater. Canon er en verdifull merkevare, og med denne prisen viser vi at merkevarens verdi går utover våre flotte produkter, men også gjelder vår organisasjon. Dette tror vi også resonnerer godt blant kunder og arbeidssøkende, forteller Furre.

Canon har tidligere deltatt i undersøkelsen i 2008, 2009 og 2011. Med årets sterke 7. plass, har Canon vært i topp ti, og dermed en av Norges Beste Arbeidsplasser, i samtlige undersøkelser selskapet har deltatt.

Det er fjerde deltakelse på rad at vi er i topp ti, og det er betryggende å få bekreftet at vi opprettholder Canon som fremragende arbeidsplass over tid. Alle ære til våre medarbeidere som gjør dette til en av Norges Beste Arbeidsplasser, avslutter Furre.


GPTW_logo.jpg
Kåringsgrunnlag, Norges beste arbeidsplasser 2013

 

  • Medarbeidernes mening er grunnlaget når Great Place to Work kårer Norges beste arbeidsplasser.
  • Kåringen baseres på en medarbeiderundersøkelse som består av 58 påstander innenfor fem hovedområder; troverdighet, respekt, rettferdighet, stolthet og fellesskap.
  • Basert på påstandene måles opplevd tillit mellom medarbeidere og ledelsen gjennom troverdighet, respekt og rettferdighet. I tillegg måles opplevd stolthet for arbeidsplassen og fellesskap med kolleger. Det gjøres også en kulturanalyse av virksomheten, der praksiser og policyer gjennomgås og vurderes.
  • Alle virksomheter som samarbeider med Great Place to Work Norge, er nominert. Det innebærer at det i år har vært 162 nominerte til kåringen av Norges beste arbeidsplass.
  • Great Place to Work utnevner og rangerer de 30 beste virksomhetene i tre kategorier: Ti store virksomheter (over 250 medarbeidere), ti mellomstore virksomheter (50-249 medarbeidere) og ti små virksomheter (20-50 medarbeidere).

spacer
					image
Pressemeldinger
Nyheter om Canon-konsernet
Nyheter for bedriftsmarkedet
Nyheter for privatmarkedet
Nyheter fra Canon Inc.
Informasjon
Presseressurser
Europeiske arrangementer
Bildebibliotek
Current Feeds
Nyheter for privatmarkedet
Nyheter for bedriftsmarkedet
Nyheter om Canon-konsernet