ISO 9001

ISO 9001 inneholder spesifikke krav til et kvalitetsstyringssystem for organisasjoner som må dokumentere sin evne til alltid å levere produkter som oppfyller de krav kunden og gjeldende lovgivning setter, og som har som mål å øke kundetilfredsheten. I kvalitetssystemet fokuseres det bare på prosessene og organiseringen, og ikke på produktkvaliteten.

Du kan finne de respektive sertifiseringene i følgende lister:

Fullstendig liste over Canons ISO 9001-sertifiseringer kan ses under

ISO 9001 Asia arrow-red-right.png
ISO 9001 Japan arrow-red-right.png
ISO 9001 Europa arrow-red-right.png
ISO 9001 USA arrow-red-right.png

ISO 9001-sertifiseringer av Océ-enheter

spacer
					image
Forretningsvirksomhet
EE-direktiv
REACH-forordningen
Batteridirektiv
Bærekraft
Miljø
Samfunn
Forretningsvirksomhet
Priser
Rapporter om bærekraftig drift
Canon Europe sustainability report
Lokale linker