Canon-deklarasjon om REACH-forordningen EF nr. 1907/2006

Januar 2018

REACH-lovgivningen (EF 1907/2006) trådte i kraft 1. juni 2007 for å forbedre behandlingen av kjemikalier alene, i sammensetninger og i varer¹ i Europa.

I tråd med Canon-gruppens prinsipper for miljøansvar har vi en proaktiv tilnærming når det gjelder overholdelse av REACH-lovgivningen.

Kommunikasjon om stoffer som er svært bekymringsfulle
Kandidatlisten for stoffer som er svært bekymringsfulle, under artikkel 59 i REACH, ble publisert 28. oktober 2008 og er blitt oppdatert regelmessig omtrent hver 6. måned. Den nyeste kandidatlisten er å finne på webområdet til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA).

Canon Europes forsyningskjede er underlagt vårt strenge program for grønne innkjøp, og vi ber våre leverandører om å gi oss omfattende informasjon om tilstedeværelse av stoffer, inkludert stoffer som er svært bekymringsfulle, i elementer som de leverer til oss. Vi oppdaterer regelmessig leverandøroversikten for å gjenspeile endringer i global lovgivning som kan påvirke våre produkter (dvs. elektriske og elektroniske produkter), inkludert revisjoner av kandidatlisten.

Som produsent og leverandør av varer har vi en forpliktelse i henhold til artikkel 33 av REACH om å kommunisere informasjon om stoffer som er svært bekymringsfulle, der disse finnes over en terskelverdi på 0,1 % av vekten. I tilfelle ny informasjon blir tilgjengelig som vil nødvendiggjøre ekstra tiltak, vil vi informere våre kunder så snart som mulig via denne websiden.

Canons varedeklarasjon
Stoffene som er angitt nedenfor, kan finnes i Canon-varer over terskelnivået:


Stoffnavn CAS/EF- nummer Vare Anvendelse
Bis (2-etyl(heksyl)ftalat) (DEHP) 117-81-7 PVC-kabler Plastiseringsmiddel
Borsyre 10043-35-3/11113-50-1 Fotopapir Kryssforbindelse
Dinatrium-tetraborat-anhydrat 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Deler for absorbering av overflødig blekkFotopapir FlammehemmerKryssforbindelse


Océs varedeklarasjon
Stoffene som er angitt nedenfor, kan finnes i Océ-varer over terskelnivået.

Stoffnavn CAS/EF- nummer Deltype Bruk Skrivertype
Bly-zirkonat-titanat (PZT) 12626-81-2 Skrivehode Piezoelektrisk materiale i skrivehode Piezoelektriske blekkskrivere
Bly(II)oksid 1317-36-8 Motor/vifte   ColorWave-skrivere
Bortrioksid 1303-86-2 Motor/vifte Flammehemmer Storformatskrivere
N,N-dimetylacetamid (DMAC) 127-19-5 motor   Arizona-skrivere
UV-328 25973-55-1 motor Ultrafiolette lysabsorberere i plast Arizona-skrivere
UV-320 3846-71-7 motor Ultrafiolette lysabsorberere i plast Arizona-skrivere
DEHP 117-81-7 motor plastiseringsmiddel Arizona-skrivere
Heksahydrometylftalisk anhydrid 25550-51-0 Elektroniske komponenter Tverrbindingsmiddel Flere


Sikkerhetsdatablad (SDS)
Vi tilbyr sikkerhetsdatablad (SDS) for sluttbrukere av blekk, tonere og vedlikeholdskjemikalier for å informere om sikker bruk og avhending i hele forsyningskjeden.

Bruk koblingene nedenfor til SDS:

For Canon-produkter: http://www.canon-europe.com/sds/
For Océ-produkter: http://downloads.oce.com

Mer informasjon
Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på CEU-Reach@canon-europe.com

Hvis du vil ha mer informasjon om REACH, kan du gå til webområdet for Det europeiske kjemikaliebyrået

Ansvarsfraskrivelse
All informasjon i denne forklaringen er oppgitt etter det Canon kjente til på tidspunktet da den ble laget. Denne erklæringen er bare til informasjonsformål. Canon oppgir denne informasjonen uten garantier av noe slag, verken uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for et bestemt formål. Canon garanterer ikke at innholdet er feilfritt.


¹ Vare i hendhold til definisjonen i REACH-forordningen (EF)1907/2006

spacer
					image
Forretningsvirksomhet
EE-direktiv
Batteridirektiv
ISO 9001
Bærekraft
Miljø
Samfunn
Forretningsvirksomhet
Priser
Rapporter om bærekraftig drift
Canon Europe sustainability report