Batteridirektiv – brukte batterier

Som produsent eller importør av batterier er Canon med i resirkuleringssystemer for brukte batterier og akkumulatorer i alle EU-land der selskapet opererer. Vi oppfyller også kravene om å rapportere om og finansiere innsamling og behandling av batterier.

Batteridirektiv
EU-direktivet om batterier og akkumulatorer og brukte batterier og akkumulatorer (2013/56/EC) ("direktivet") kom i 2008 og er en del av lovverket i alle EU-land. Målet er større grad av resirkulering av brukte batterier og akkumulatorer for å redusere miljøkonsekvensene.

Kundene våre kan levere inn brukte batterier fra Canon-produktene til et offentlig innsamlingspunkt eller levere det tilbake i en butikk som selger tilsvarende produkter.

Informasjon for kunder – EU og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)
Symbolet nedenfor angir at batteriene og akkumulatorene i dette produktet skal kastes separat fra husholdningsavfall og i samsvar med direktivet og lokale regler.

Batterisymbol

Hvis det er trykt et kjemisk symbol under symbolet ovenfor, angir dette at det finnes tungmetall (kvikksølv, kadmium eller bly) i batteriet eller akkumulatoren i en konsentrasjon som er over en grenseverdi angitt av direktivet.

Batterier og akkumulatorer skal ikke kastes i usortert husholdningsavfall. Brukere av batterier og akkumulatorer må bruke tilgjengelige innsamlingsalternativer for retur, resirkulering og behandling av batterier og akkumulatorer.

Hvis et Canon-produkt inneholder batterier som ikke kan fjernes, dekkes hele produktet av EUs EE-direktiv (elektrisk og elektronisk avfall), og skal dermed leveres på et godkjent innsamlingssted for elektrisk og elektronisk avfall. Innsamlingsstedet vil deretter ta seg av resirkulering og behandling av produktet, inkludert batterier.

Det er viktig at kunder deltar i innsamling og resirkulering av batterier og akkumulatorer for å redusere negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen av materialer som brukes i batterier og akkumulatorer.

I EU finnes det egne innsamlings- og resirkuleringsprogrammer for batterier og akkumulatorer. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av batterier og akkumulatorer der du bor, kan du kontakte kommunens renovasjonsetat eller innsamlingssteder for slikt utstyr.

spacer
					image
Forretningsvirksomhet
EE-direktiv
REACH-forordningen
ISO 9001
Bærekraft
Miljø
Samfunn
Forretningsvirksomhet
Priser
Rapporter om bærekraftig drift
Canon Europe sustainability report
Lokale linker