EE-direktiv – Canon og EE-direktivet

EUs direktiv om elektrisk og elektronisk avfall (direktiv) er en del av den nasjonale lovgivningen i hvert enkelt EU-medlemsland. Det er også gjeldende i EØS-landene – Norge, Island og Liechtenstein. Formålet er å redusere miljøpåvirkningen fra elektronisk avfall.

Som produsent av elektroniske produkter, tilbyr Canon innsamling og bearbeiding av EE-avfall i alle EU-land der vi har nasjonale salgskontor, i henhold til direktivet.

Kundene våre kan levere inn Canon-utstyr ved et dertil egnet innsamlingspunkt, eller levere det på en én-til-én-basis når de kjøper nytt utstyr.

Informasjon til kunder – EU og EØS
Symbolet nedenfor indikerer at produktet ikke skal avhendes sammen med husholdningsavfallet, i henhold til direktivet og hvert enkelt lands nasjonale lovgivning.

EE_Symbol

Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Samtidig bidrar din innsats for korrekt avhending av produktet til effektiv bruk av naturressurser.

Ytterligere informasjon
Du kan få mer informasjon om hvor du kan avhende utrangert utstyr til resirkulering, ved å kontakte lokale myndigheter, et godkjent EE-program eller husholdningens renovasjonsselskap.

Canons resirkuleringsprogram for tonerkassetter
Canon drifter også et eget WEEE-kompatibelt resirkuleringsprogram for tonerkassetter. Gå til webområdet vårt for resirkulering av tonerkassetter for å få mer informasjon.

Informasjon til anlegg for bearbeiding og resirkulering
I henhold til direktivet har Canon gjort informasjon tilgjengelig for anlegg for bearbeiding og resirkulering om de forskjellige komponentene og materialene som finnes i våre elektriske og elektroniske produkter, inkludert eventuelle skadelige stoffer.

spacer
					image
Forretningsvirksomhet
REACH-forordningen
Batteridirektiv
ISO 9001
Bærekraft
Miljø
Samfunn
Forretningsvirksomhet
Priser
Rapporter om bærekraftig drift
Canon Europe sustainability report
Lokale linker