Miljø – beskytte miljøet og gi støtte til kundene våre

Vi utvikler produktene våre med tanke på miljøet, og vi bruker ofte resirkulerte materialer. Produktene våre bruker så lite energi som mulig i drift, slik at kundene sparer ressurser. Vi forutser også hvordan produktene kan produseres på nytt, gjenbrukes eller gjenvinnes når levetiden er over. Ved å maksimere effektivitet til ressurser, reduserer vi mengden nye naturressurser vi trenger til produktene våre.

Vi har tatt til etterretning at to tredjedeler av CO2-utslippene i et produkts livssyklus stammer fra kundenes bruk av produktene og råmaterialene og delene som produseres av leverandører. Derfor tilbyr vi stadig flere skreddersydde tjenester og løsninger som hjelper kundene våre til å bruke produktene våre mer effektivt. Slik kan vi hjelpe dem til å redusere sin egen miljøpåvirkning samtidig som du nyter godt av nyskapende, trygge produkter og sparer penger. Les mer om våre løsninger og tjenester.

Produser – bruk – resirkuler
Vi følger tilnærmingen Produserbrukresirkuler for livssyklusen til produktene våre.

Canons Produser–bruk–resirkuler-prosess

Vi tar ansvar for påvirkningen av aktivitetene våre og deres effekt på natur og miljø, i henhold til vår bedriftsfilosofi Kyosei. Vårt miljødokument [PDF 114KB] beskriver de viktigste tiltakene vi tar for å oppnå en balanse mellom bærekraftig vekst og fremgang, ansvarlig ressursbruk og redusering av miljøpåvirkningen. Disse handlingene bidrar til å redusere klimaendringer.

Vi har som mål å redusere påvirkningen fra kontorene våre og resten av virksomheten ved å innføre standard retningslinjer i hele EMEA-området. Les mer om virksomheten vår.

Priser
Vi har mottatt flere priser som anerkjenner tiltakene våre for å redusere miljøpåvirkningen og klimaendringer:
• Vi har fått 66 av 100 poeng av Climate Counts.
• Vi er nr. 29 på Interbrands liste Best Global Green Brands 2012.
• The Reputation Institute rangerer oss som nr. 9 på sin liste World's Most Reputable Companies (2012)

Canon EMEA-rapport om bærekraftig utvikling 2013
Se en ordliste over miljøuttrykk.
Les vårt miljødokument [PDF 114KB]

Les mer om hvordan Canon støtter opp om samfunn og oppfyller vårt sosiale ansvar.

Les mer om hvordan Canon overholder lover og regler om organisasjonsstyring.

spacer
					image
Miljø
Produser
Bruk
Resirkuler
Virksomhet
ISO 14001
Ordliste
Bærekraft
Miljø
Samfunn
Forretningsvirksomhet
Priser
Rapporter om bærekraftig drift
Canon Europe sustainability report
Lokale linker