Ordliste

Karbonnøytral

Resirkulering av materialer med sluttet sirkel

Tosidig

Fabrikkproduserte nye modeller

Resirkulering

Renovering

Gjenbruk

2 i 1 (2-opp), 4 i 1 (4-opp), N-opp

Karbonnøytral

Karbonnøytral betyr at netto karbonutslipp reduseres til null, gjennom en åpen prosess for beregning av utslipp, reduksjon av utslipp og tiltak som veier opp for utslipp som gjenstår.*
* Definisjon fra Storbritannias regjering, Departementet for miljø og klimaendring, oktober 2009

  Til toppen

Resirkulering av materialer med sluttet sirkel

Kasseringsklare produkter samles inn via Canons innsamlingssystem, og materialene skilles ut mekanisk ved en Canon-fabrikk for gjenbruk som råmaterialer i produksjonen av nye Canon-produkter eller deler (ikke bare for samme produkt). Når disse produktene igjen er kasseringsklare, samles de også inn og behandles på samme måte.

  Til toppen

Tosidig

Utskrift på begge sider av arket.

  Til toppen

Fabrikkproduserte nye modeller

En fabrikkprodusert ny modell er en ny utgave av den opprinnelige modellen, og er laget av både nye og eksisterende deler. Det opprinnelige utstyret samles inn fra markedet, sendes til en Canon-fabrikk og demonteres helt ned til rammen. Demonterte deler rengjøres og testes, og alle maskiner som gjenoppbygges kvalitetssikres på samme måte som en ny enhet. En gjenoppbygd maskin er av lik kvalitet og har lik ytelse som den opprinnelige maskinen.

  Til toppen

Resirkulering

En gjenvinningsprosess der avfallsmaterialer omarbeides til produkter eller materialer, enten til det opprinnelige formålet eller nye formål, uten å endre materialkonfigurasjonen. Dette omfatter omarbeiding av organisk materiale, men inkluderer ikke gjenvinning av energi eller bearbeiding til materialer som brukes som drivstoff eller fyllmasse.

  Til toppen

Renovering

Produkter returneres til en Canon-fabrikk eller et lokalt Canon-anlegg for renovering, som krever lite arbeid (f.eks. utskifting av deler for forebyggende vedlikehold) for å returnere produktet til en tilstand der det kan selges eller leies ut videre.

  Til toppen

Gjenbruk

Alle operasjoner der produkter eller komponenter som ikke er avfall, brukes igjen til sitt opprinnelige formål.

  Til toppen

2 i 1 (2-opp), 4 i 1 (4-opp), N-opp

2 i 1 (2-opp): Utskrift av to sider på én side av utskriftsmaterialet (f.eks. et A4-ark).
4 i 1 (4-opp): Utskrift av fire sider på én side av utskriftsmaterialet.
N-opp: Utskrift av flere sider på én side av utskriftsmaterialet.

  Til toppen

spacer
					image
Miljø
Produser
Bruk
Resirkuler
Virksomhet
ISO 14001
Bærekraft
Miljø
Samfunn
Forretningsvirksomhet
Priser
Rapporter om bærekraftig drift
Canon Europe sustainability report
Lokale linker