Virksomhet – forbedre bærekraften til virksomheten

I henhold til vår bedriftsfilosofi Kyosei, har vi som mål å redusere miljøpåvirkningen til virksomheten vår. Vårt miljødokument beskriver de viktigste tiltakene vi gjennomfører for å oppnå en balanse mellom bærekraftig vekst og fremgang, ansvarlig ressursbruk og redusering av miljøpåvirkningen.

Vi iverksetter tiltak via initiativer, retningslinjer og prosedyrer som skal redusere påvirkningen og hjelpe oss til å redusere klimaendringer. Vår miljøforvaltningsstrategi inkluderer tiltak i forhold til karbonforvaltning,

Picture_banner_footprint

begrenset ressursbruk, kontroll av utslipp, avfall og forurensning samt resirkulering. Der det er mulig ser vi også på biologisk mangfold og forbedring av habitater i nærheten av anleggene våre.

Boksen nedenfor viser EMEA-målene våre og fremdriften per i dag:

Område Mål Mål* FREMDRIFT I 2013
Karbonutslipp for Canon EMEA Reduksjon på 1,5 % per år i forhold til omsetning (sammenlignet med 2010) –15 % innen 2020* –7 % sammenlignet med 2010
Ressurseffektivitet Økt resirkulering av avfall fra alle EMEA-kontorer 52% innen 2014* 50%
Økt resirkulering av avfall på Canons lagre, inkludert innleide lagre 85% innen 2014* 83%
Bærekraftig produktsalg Økt salg av sertifisert papir og resirkulert papir 75 % av papiromsetningen innen 2014 86 % av papiromsetningen
Karboneffektivitet for transport Reduksjon i forhold til nettosalg for 2012 -2% 2013 Ikke oppfylt

* Målt mot kombinerte resultater for 2010 for både Canon og Océ

Europeisk miljøcharter

ISO 14001

Reduksjon av karbondioksid

Strømsparing

Ressurssparing

Sikkerhet for kunder og medarbeidere

Bærekraftrapporter

Tiltak for å motvirke konsekvenser av klimaendring

ISO 14001

Canon har siden 2007 oppnådd global sertifisering i henhold til den strenge ISO 14001-standarden for miljøstyring, og målet er kontinuerlig forbedring ved alle anlegg. I Europa, Midtøsten og Afrika er omtrent 200 Canon-anlegg i 25 land sertifisert.

  Til toppen

Reduksjon av karbondioksid

 • Logistikk: Vi legger om distribusjonsmetodene våre til tog- og sjøtransport for å redusere CO2-utslipp. Prosessen vår for å redusere produktstørrelse og emballasje gir mer effektiv transport. Vi har sentraliserte lagre i Europa. Ved å se Europa som ett (virtuelt) lager, kan vi overvåke varebeholdningen ved de nasjonale lagrene til produktet sendes. Dette betyr at vi kan levere produkter der de trengs, og unngå å transportere dem mellom ulike lagre.
 • eMaintenance: Mange av multifunksjonsenhetene våre kan vedlikeholdes, og problemer med dem kan løses, på avstand. Dette sparer CO2-utslipp fra besøk fra serviceteknikere og gir kundene raskere løsninger.
 • Kontorplass: I løpet av Océ-integrasjonsprogrammet har vi spart 36 000 m² på kontorområdet vårt siden 2011, noe som tilsvarer over ett kilotonn CO2
 • Firmabiler: Canon Europas retningslinjer for firmabiler begrenser for øyeblikket (2014) utslippsnivået for CO2 til maksimalt 120 g/km, noe som er sterkt redusert sammenlignet med tidligere år. På grunn av begrenset tilgang til passende biler som møter 120 g/km er det bare Russland som fortsetter med 130 g/km. I noen land tilbyr vi tips og kurs til firmabilsjåfører for å oppmuntre dem til å kjøre sikkert og effektivt for å spare drivstoff.
 • Forretningsreiser: Vi overvåker den årlige statistikken for forretningsreiser og oppfordrer medarbeiderne til å benytte video- og telekonferanser der dette er mulig.

  Til toppen

Strømsparing

 • Bygninger: Våre retningslinjer for renovering omfatter miljøforbedringer der bygningsstrukturen gir mulighet for dette. Dette inkluderer elementer som solcellepaneler, automatisk belysning og varmepumper.
 • IT-effektivitet: Ved å bytte ut og virtualisere servere har vi siden 2009 nesten halvert energien som trengs for å gi strøm til og kjøle ned datasentrene våre (2,8 millioner kWh sammenlignet med 4,4 millioner kWh).
 • Fornybar energi: Vi har som mål å kjøpe fornybar energi, avhengig av lokale kostnader og tilgjengelighet. For øyeblikket kjøper 11 av våre europeiske kontorer 70–100 % fornybar energi.

  Til toppen

Ressurssparing

 • Picture_banner_waste recPapir: Vi følger en ansvarlig papirinnkjøpspolitikk, og vi har en sporingskjede for hele papirdistribusjonsnettverket vårt. Både hovedkontoret i EMEA-regionen og åtte av de europeiske salgsvirksomheten våre har FSC®- eller PEFC-sertifisering. I 2013 var 75 % av papiret vi kjøpte inn, FSC- eller PEFC-sertifisert.
 • Vann: Vi reduserer vannforbruket i alle operasjoner, inkludert reduksjon av vannmengden som brukes til å spyle ned på toaletter, og bruk av regnvann og resirkulert vann der dette er mulig.
 • Arrangementer: Vi har retningslinjer for arrangementer som gir organisatorer og leverandører veiledning i spørsmål fra hvilke materialer som benyttes i messestands, til kildesortering av avfall for å unngå å bidra til søppelfyllinger. Vi samarbeider med arrangementsleverandørene for å kontrollere at retningslinjene overholdes, og noen større arrangementer blir gransket. Når det er mulig, bruker vi materialer fra arrangementer på nytt ved senere arrangementer.
 • Kontoravfall: Der det er mulig, kildesorterer kontorene våre avfallet for å unngå å bidra til søppelfyllinger.

  Til toppen

Sikkerhet for kunder og medarbeidere

Vi har obligatorisk opplæring i sikker bruk av kjemikalier for medarbeidere som håndterer farlige kjemikalier. Dette sikrer at kjemikalier håndteres og brukes på riktig måte, og gir medarbeiderne og kundene større trygghet. Vårt program for grønne innkjøp bidrar til å sikre at leverandørene våre følger relevant regelverk for farlige kjemikalier når det gjelder våre innkjøp.

  Til toppen

Bærekraftrapporter

Canon Europe produserer en årlig bærekraftrapport. Finn de nyeste bærekraftrapportene fra Canon Europe og Canon Inc. her.

  Til toppen

Tiltak for å motvirke konsekvenser av klimaendring

Vi gir alle medarbeidere opplæring i miljøbevissthet gjennom introduksjonsdager og nettbasert opplæring slik at de skal forstå hvor stor vekt vi legger på å redusere miljøbelastningen, og hvordan dette kommer til uttrykk i deres stilling.

Mange nasjonale Canon-kontorer og -medarbeidere støtter aktivt miljøprosjekter og -organisasjoner i lokalsamfunnet gjennom sponsorvirksomhet, donasjoner og frivillig arbeid.

Canons britiske kontor er et godt eksempel på biologisk mangfold og gjenoppretting av naturmiljø i samspill med forretningsdrift. Kontorets omgivelser omfatter både kultiverte og naturlige områder som er hjem for variert dyreliv, blant annet bikuber. I Spania støtter Canon vår egen ansvarlige skog (Bosque Responsable Canon) i Valencia, der medarbeiderne bidrar til å plante trær og beskjære vegetasjonen. Les mer om våre regionale og lokale prosjekter.

  Til toppen

spacer
					image
Miljø
Produser
Resirkuler
Bruk
ISO 14001
Ordliste
Bærekraft
Miljø
Samfunn
Forretningsvirksomhet
Priser
Rapporter om bærekraftig drift
Canon Europe sustainability report
Lokale linker