Produser – utvikling av bærekraftige produkter

Vår forpliktelse overfor miljøet styres av at vi forsøker å skape større verdi av færre ressurser. Vi utvikler produkter med tanke på miljøet, slik at vi helt fra begynnelsen av produktutviklingsprosessen tenker på å redusere størrelsen på produktet, redusere bruken av nye råmaterialer og bruke resirkulerte og fornybare materialer. Sammen med andre handlinger vi foretar oss, bidrar dette til å redusere klimaendringer.

Et eksempel er imageRUNNER ADVANCE-serien vår der vi bruker resirkulert plast og bioplast. I tillegg er flere av kalkulatorene våre laget av plast som er resirkulert fra Canon-materialer.

Årlig investerer Canon mer enn 8 % av den globale salgsomsetningen i FoU. Ved hjelp av avansert teknologi trenger vi ikke lenger å utvikle prototyper, men kan likevel vurdere og innlemme designforbedringer. Vi har utviklet en metode for å angi mål for CO2-reduksjon på designstadiet, som dekker hver enkelt del av livssyklusen til produktene, inkludert produksjon og bruk. For imageRUNNER ADVANCE-serien har resultatet vært betydelig energisparing i bruk, og for noen produkter har vi begynt å publisere informasjon om karbonutslipp gjennom hele livssyklusen http://www.cfp-japan.jp/english/list/.

Frivillig EU-avtale

Reduksjon av farlige stoffer

Utvikling av fornybare materialer

Mindre produkter, lettere emballasje

Europeisk produksjon

Frivillig EU-avtale

Canon signerte en frivillig avtale om forbedring av miljøegenskapene til bildebehandlingsenheter i juni 2011. Dette tiltaket for selvregulering drives av produsenter av bildebehandlingsutstyr og ble vedtatt av EU-kommisjonen i januar 2013 som ekvivalent til bindende regulering. I henhold til den frivillige avtalen har hver av de 16 initiativtakerne vedtatt at minst 90 % av alle skrivermodeller som lanseres på markedet, skal være i samsvar med kravene til minimumseffektivitet for TEC (typisk energiforbruk) og OM (driftsmodus). Tiltaket setter mål for å redusere miljøpåvirkningen av utskrift og kopiering i EU. Den frivillige avtalen omhandler både bruksaspekter av blekk, toner og papir og resirkulering.

Den frivillige avtalen omfatter konkrete forpliktelser som gjelder energi (Energy Star®), papirbesparelser (tosidig utskrift aktivert som standard) og informasjon om resirkuleringsalternativer for forbruksartikler. I henhold til den frivillige avtalen skal også produsenter gi brukerne tydelig veiledning om ansvarlig papirbruk.

Les mer om den frivillige EU-avtalen.

  Til toppen

Reduksjon av farlige stoffer

Vi utformer produktene våre for å oppfylle eller overgå alt relevant regelverk, med alle skadelige stoffer under tillatte verdier som er angitt i RoHS-direktivet og REACH-forordningen. I noen tilfeller overgår vi lovverket ved å eliminere farlige stoffer fullstendig. Siden 2005 har for eksempel medisinske produkter fra Canon oppfylt RoHS-kravene, selv om RoHS-forskriften ikke omfattet medisinsk utstyr før i 2014. Les mer om våre medisinske produkter.

Vi følger også et program for grønne innkjøp og kontrollerer og overvåker stoffene i produkter vi kjøper fra leverandører. Les mer om vårt program for grønne innkjøp.

  Til toppen

Utvikling av fornybare materialer

Vi beregner at denne nye plasten kan redusere utslipp av CO2 i forbindelse med produksjon med 20 % sammenlignet med tradisjonell plast. Skriverne våre imagePRESS C7010VP og imagePRESS C6010 for digital produksjon har deler av bioplast.

  Til toppen

Mindre produkter, lettere emballasje

Picture_updated_orange banner_2013Ved å redusere størrelsen og vekten til produkter, uten å påvirke hvordan de fungerer, og styrke konstruksjonen, reduseres ressursforbruket, og vi trenger dermed mindre emballasje. Vi reduserer også emballasjen der det er mulig. Begge deler bidrar til mer effektiv produkttransport og sparer CO2. Les mer om hvordan vi forbedrer logistikken.

Sammenlignet med MP540 fra 2008 er PIXMA MG5500-serien, som ble lansert i 2013, 22 % lettere, 4 % tynnere og krever 12 % mindre emballasje.

Emballasjen til noen blekkassetter er omtrent 50 % lettere, og de fleste kassettene er pakket i papp, som forbrukerne enkelt kan resirkulere. Der blekkassettene er pakket i plast, er minst 70 % av plasten resirkulert.

Les mer om våre resirkuleringsaktiviteter.

  Til toppen

Europeisk produksjon

Historisk sett har produksjonen vært fokusert på resirkuleringsprogrammet vårt for tonerkassetter hos Canon Bretagne og produksjon av fabrikkproduserte nye modeller hos Canon Giessen. Produkter som selges i EMEA-regionen produseres i Asia, Canada, Nederland og Tyskland. Alle globale produksjonsvirksomheter, inkludert Océ og Optopol, rapporterer direkte til Canon Inc.

Nylige oppkjøp basert i Europa inkluderer DelftDI, NT-ware, Milestone og I.R.I.S.- gruppen, som alle produserer programvare og løsninger. Disse oppkjøpene hjelper oss med å variere og styrke tjenestene vi tilbyr kundene våre, noe som er en drivkraft for fremtidig vekst. Oppkjøpet av Milestone vil for eksempel forbedre programvarefunksjonene våre når det gjelder nettverksvideoovervåking.

  Til toppen

spacer
					image
Miljø
Bruk
Resirkuler
Virksomhet
ISO 14001
Ordliste
Bærekraft
Miljø
Samfunn
Forretningsvirksomhet
Priser
Rapporter om bærekraftig drift
Canon Europe sustainability report
Lokale linker