Resirkulering – Bidra til den sirkulære økonomien

Vi anerkjenner ansvaret vårt for gjenbruk og resirkulering av materialer, deler og komponenter for å ivareta begrensede naturressurser og bidra til å redusere klimaendringer. Vi bruker flere programmer som gjør det mulig for oss å resirkulere og bruke ressurser på nytt. På denne måten reduseres miljøpåvirkningen, noe som gjør at vi kan tilby kundene våre bærekraftige produkter.

Se ordlisten vår hvis du vil se en liste over miljøuttrykk.

Canon har signert en frivillig avtale med EU om miljøpåvirkningen til bildebehandlingsutstyr, og denne inkluderer forpliktelser om å tilby informasjon om resirkuleringsalternativer for forbruksartikler.

Vi iverksetter tiltak for å resirkulere og fornye produkter og materialer på mange områder.

Avallsmaterialer

Tonerflasker

Blekkassetter

Resirkulering av tonerkassetter

Fabrikkproduserte nye modeller

Renovering

Kassering

Avallsmaterialer

Vi gjenbruker avfallsmaterialer fra produkter og prosesser i nye produkter for å spare ressurser. Vi resirkulerer for eksempel plast fra returnerte enheter i nye produkter som imageRUNNER ADVANCE og dekslene på kalkulatorserien. Og plastemballasjen til blekkassettene våre er nå laget av minst 70 % resirkulert plast.

  Til toppen

Tonerflasker

Vi har ikke et heleuropeisk program for å returnere og resirkulere tonerflasker. Kontakt det nasjonale Canon-kontoret hvis du vil ha informasjon om eventuelle tjenester for resirkulering av tonerflasker i landet ditt. Du kan også kontakte den lokale renovasjonsetaten for informasjon om foretrukne metoder for avhending. I de fleste tilfeller kan tonerflasker resirkuleres sammen med annen plast siden de ikke inneholder farlige materialer og det er mindre miljøpåvirkning fra lokal resirkulering.

  Til toppen

Blekkassetter

Vi har et europeisk resirkuleringsprogram for blekkassetter som opererer i 15 land. Finn ut hvordan du kan resirkulere dine blekkassetter.

  Til toppen

Resirkulering av tonerkassetter

tcrp25th_logo_c

Canon var det første selskapet som introduserte et resirkuleringsprogram for tonerkassetter i 1990. Hvert år samler vi inn omkring 20 000 tonn tonerkassetter globalt, som utgjør en besparelse på 30 000 tonn karbondioksid og 15 000 tonn råmaterialer. Les mer om våre 25 år med gjenvinning.

Det WEEE-kompatible programmet er aktivt i 18 europeiske land. Kundene kan gratis returnere brukte kassetter til oss. Kassettene gjenbrukes enten 100 % eller resirkuleres til nye kassetter i en i en prosess med sluttet sirkel. Dette betyr at vi kontinuerlig kan gjenbruke tonerkassettmaterialer uten at plastkvaliteten forringes. Finn ut hvordan du kan resirkulere lasertonerkassetter.

Resirkulering av tonerkassetter med sluttet sirkel

  Til toppen

Fabrikkproduserte nye modeller

En fabrikkprodusert ny modell (tidligere kalt nyrenovert) er en ny utgave av den opprinnelige modellen, og er laget av både nye og eksisterende deler. Det opprinnelige utstyret samles inn fra markedet, sendes til en Canon-fabrikk og demonteres helt ned til rammen. Demonterte deler rengjøres og testes, og alle maskiner som gjenoppbygges kvalitetssikres på samme måte som en ny enhet. En gjenoppbygd maskin er av lik kvalitet og har lik ytelse som den opprinnelige maskinen.

Basert på vekt gjenbrukes opptil 93 % av delene, noe som sparer dyrebare ressurser or minimerer miljøkonsekvensene. Gamle data slettes, programvaren oppgraderes, et nytt serienummer tilordnes, og telleverket tilbakestilles til null. Enhetene selges i hele Europa, Midtøsten og Afrika.

Se brosjyren vår for fabrikkproduserte nye modeller.

Se videoen vår om fabrikkproduserte nye modeller.

Se Canons definisjon på fabrikkproduserte nye modeller.

Océ Premia Class-enheter, inkludert storformat- og bredformatskrivere, må gjennom en lignende prosess som fører til mindre avfall og som gjør gjenbruk av komponenter mulig for å gi nytt liv til maskinene.

  Til toppen

Renovering

Renovering er en mindre krevende prosess enn prosessen som brukes til å lage fabrikkproduserte nye modeller. Dette utføres av de nasjonale salgsorganisasjonene i hvert enkelt land. Enhetene friskes opp gjennom rengjøring eller utskifting av slitte deler, slik at de kan selges på nytt i samme land. Se Canons definisjon av renovering.

  Til toppen

Kassering

I EU må produsenter legge til rette for ansvarlig kassering av produkter som kommer på markedet. Dette utvidede produsentansvaret implementeres gjennom tre EU-direktiver for å redusere avfall og forebygge miljøkonsekvenser fra farlige stoffer som produktene kan inneholde. Les mer om direktivene som omfatter elektronisk og elektrisk avfall, batterier og akkumulatorer og emballasje.

I tillegg til EU-direktivene har Canon siden 2011 vært en signatar av EUs frivillige avtale om å forbedre miljøegenskapene til bildebehandlingsenheter. Dette ble vedtatt av EU-kommisjonen som en ekvivalent til bindende regulering i 2013, og inkluderer forpliktelser til å informere om kassering av forbruksartikler.

  Til toppen

spacer
					image
Miljø
Produser
Bruk
Virksomhet
ISO 14001
Ordliste
Bærekraft
Miljø
Samfunn
Forretningsvirksomhet
Priser
Canon Europe sustainability report
Lokale linker