Samfunn – sosialt ansvarlig forretningsvirksomhet

Målet vårt er å ta sosialt ansvar som bedrift overfor alle berørte parter. Kyosei-filosofien er vår visjon om at alle mennesker, uavhengig av rase, politikk, kjønn, evner, religion og kultur, kan leve og arbeide sammen i harmoni.

Dette omfatter:
• respekt for kundene
• veiledning av medarbeiderne
• støtte til lokalsamfunnene der vi er aktive
• reduksjon av konsekvensene for naturmiljøet

De berørte partene omfatter alt fra investorer, frivillige organisasjoner og kunder til lokalsamfunn, medarbeidere og leverandører. Vi har ansvar overfor alle disse gruppene og arbeider for å oppfylle forventningene deres og forpliktelsene våre. Vi hjelper medarbeiderne med å forstå sin rolle i å støtte forretningsdriften, der vi anstrenger oss for å drive etisk og rettferdig og samtidig oppnå bærekraftig økonomisk vekst.

Vi samarbeider med organisasjoner, enkeltindivider og lokalsamfunn der vi er aktive, og bidrar til å håndtere samfunns- og helseproblemer og oppnå velstand og verdiskapning. Vi investerer i regionale og lokale prosjekter og setter i verk aktiviteter for å ta sosialt ansvar som bedrift i lokalsamfunnene vi er avhengig av.

Støtteområder
Vi er aktive i sponsorvirksomhet og samarbeid på fem ulike områder. Disse gjenspeiler oss som bildebehandlingsvirksomhet og vår bedriftsfilosofi.

  • Kunst og kultur: inkludert sponsorvirksomhet for moteukene i London, Milano og Paris og London Symphony Orchestra
  • Sport: i EMEA har vi i lang tid sponset fotball, ISU-kunstløp og IAAF World Athletics Series frem til 2016
  • Utdanning og vitenskap: Canon Foundation fremmer kulturell og vitenskapelig forståelse mellom Europa og Japan
  • Humanitært arbeid: vår støtte til Red Cross omfatter nødhjelp ved store katastrofer og hjelp til ungdom fra vanskelige kår

Mer informasjon

Hva er Kyosei?
Les mer om våre regionale prosjekter.
Les mer om våre lokale støtteprosjekter.
Les mer om våre retningslinjer for arbeidsplassen og støtte til medarbeidere.
Les mer om hvordan Canon reduserer miljøkonsekvenser.
Les mer om hvordan Canon overholder lover og regler om økonomi og organisasjonsstyring.
Canon EMEA-rapport om bærekraftig utvikling 2013

spacer
					image
Samfunn
Regional
Lokal
Arbeidsplassen
Bærekraft
Miljø
Samfunn
Forretningsvirksomhet
Priser
Rapporter om bærekraftig drift
Canon Europe sustainability report
Lokale linker