BUSINESS BYTES

Hindringer for suksessen til små bedrifter

  • Publisert 2 år siden
  • 2 min. lest

Ditt mål som eier av en liten bedrift er enkelt: Du ønsker å forbedre forretningsprosessene og samtidig tilby konkurransedyktig kundeservice. Små bedrifter mangler imidlertid ofte ressursene som større selskaper vanligvis har. Men alle store selskaper var en gang små, så hva kan små og mellomstore bedrifter lære av de største aktørene?

Den evigvoksende administrative byrden

Den evigvoksende papirhaugen er et velkjent scenario for mange eiere av små bedrifter. Canons forskning viser at nesten en tredjedel (28 prosent) av europeiske SMB og SoHo bruker mer tid enn de ønsker på generell administrasjon. Som følge av dette sier 29 prosent av bedriftene at de ikke bruker nok tid på å utvikle og generere nye forretningsmuligheter. 

Utfordringer med IT-ressursene

Ledere for store selskaper er heller ikke immune mot byrden av dagligdagse driftsproblemer. IT-sjefer i vellykkede organisasjoner blir ofte kritisert for å bruke for mye tid i datasenteret og ikke nok tid på områder som tilfører verdi. Noen eksperter refererer til Pareto-prinsippet som sier at 80 prosent av virkningen kommer fra 20 prosent av årsakene. Dette blir ofte kalt 80/20-regelen, og gir en pekepinn på hvordan ressursene i en virksomhet muligens sløses bort.

Sette prinsipper ut i livet

Når det gjelder IT-sjefer, har enkelte bransjeanalytikere antydet at ressursene kunne blitt bedre utnyttet hvis de kunne allokert flere ressurser til å generere nye forretningsmuligheter i stedet for å bruke dem på papirarbeid.

Da 49 prosent av SMB- og SoHo-eiere er enig i at byråkrati er en utfordring for bedriften, blir det vanskelig for eiere av små bedrifter å flytte fokus fra drift til forretningsutvikling.

Mobilitet er viktig

I stedet for å gyve løs på papirhaugen når de kommer til kontoret, kan eiere av små bedrifter bruke mobilnettsky som gjør det mulig for ansatte å motta og oppdatere informasjon på farten. Digital transformasjon skal også praktiseres på hovedkontoret. Ved å lage elektroniske versjoner av arkivene med ny utskriftsteknologi, får du full kontroll over behandling av bedriftsinformasjon. 
Administrative utfordringer kan overvinnes ved å lære fra praksisen til større bedrifter, ta i bruk ny teknologi og omfavne digital transformasjon. Dette kan betydelig redusere tiden som brukes på omstendelige administrative oppgaver, og kan øke produktiviteten ved å fokusere på aktiviteter som styrker sluttresultatet.