BUSINESS BYTES

Kan teknologi forandre helsevesenet i det 21. århundret?

  • Publisert 3 år siden
  • 4 min. lest

Helsesektoren har nådd et vendepunkt. EUs innbyggere blir stadig eldre. Nye tall fra EU-kommisjonen tyder på at antallet personer på 65 år og oppover vil øke med 72 % innen 2050, det vil si at om 35 år vil en tredjedel av befolkningen nærme seg pensjonsalderen. Ifølge IDC Health Insights¹ er tilgangen til ressurser og helsetjenester synkende, samtidig som behovet og etterspørselen er økende. Helseorganisasjoner opplever et økende press og krav om å oppfylle stadig nye statlige reguleringer.

Integrering

Integreringen av helse- og sosialtjenester anses av mange som avgjørende for å avlaste helsevesenet – og det med god grunn. Når nærmere én tredjedel av den eldre befolkningen i Europa sliter med kroniske lidelser², er alt som kan veie opp for fragmenterte tjenester, redusere dobbeltarbeid og tilordne stadig knappere ressurser på en mer effektiv måte, av det gode. Sykehus som samarbeider med sosialomsorgen, vil få et mye mer helhetlig syn på pasienten og spare tid og penger på administrasjon.

God kontakt mellom helsevesen og sosialomsorg sørger for at pasientens bakgrunn og behov vil bli tatt hensyn til. Og kanskje enda viktigere: Når informasjon utveksles mellom de to tjenestene, kan helsevesenet endelig begynne å bevege seg fra et behandlende til et forebyggende system og takle kravene i det 21. århundret.

Personlig tilpasning

Et forbrukerdrevet helsesystem, der folk vurderer sin opplevelse basert på måten de behandles på som person, og ikke måten sykdommen behandles, er også i utvikling. Personlig tilpasning av helsetjenestene er drevet frem av de over 97 000 helserelaterte mobilappene og de mange sosiale helsegruppene på nettet hvor det utveksles informasjon utenfor det tradisjonelle lege-pasient-miljøet. Enkeltpersoner kan velge å ta i bruk nettverktøy og teknologi for å tilpasse helsetjenestene etter egne verdier og målsetninger.

I et personlig tilpasset helsesystem består ikke omsorgsprosessen av én standardmodell, og dataene er demokratisert og fritt tilgjengelige for pasienter som ønsker mer informasjon. Digitale teknologier er tatt i bruk for å gjøre det enklere for folk å ta kontakt med helsepersonell og gjøre forbrukerne til aktive partnere i saker som angår deres egen helse og omsorg.

Industrialisering

I tillegg til integrering og personlig tilpasning har ytelsen av helsetjenester over lengre tid vært i ferd med å bli industrialisert og den står nå overfor endringer som gjenspeiler de som ble startet i andre industrier for et århundre siden. Teknologi og bedre informasjonsstyring bidrar sterkt til denne prosessen. Elektronisk utskrift av resepter har for eksempel vist seg å redusere reseptfeil med 50 prosent sammenlignet med håndskrevne resepter. Reseptene kan kontrolleres elektronisk for å bekrefte riktig mengde, påvirkning fra andre medikamenter, pasientallergier og kliniske forhold på et øyeblikk ved tilgang til fullstendige, elektroniske arkiv og tilgjengelig pasientinformasjon. Det går mot en stadig større standardisering av roller og oppgaver for å strømlinjeforme pasienttjenestene, og en arbeidsdivisjon som skal avhjelpe budsjett- og bemanningskutt. Disse endringene gir løfter om et mer effektivt helsevesen, men industrialiseringen krever personlig tilpasning for pasienter og integrering av tjenester for å oppnå sitt fulle potensial.

Viktigheten av data

Det som holder det hele sammen, er naturligvis informasjon. Sykehus samler inn mer data om pasientene enn noen gang før etter hvert som avansert teknologi spres fra større institusjoner til mindre, lokale institusjoner. Nettbasert informasjonsutveksling i form av dokumenter, bilder og rapporter blir stadig vanligere.

Sporingssystemer og programvare kan redusere ventetiden og gi legene beskjed om hvor de enkelte pasientene befinner seg til enhver tid. Enkelte sykehus benytter nettbrett for å spore pasienter, og enkelte bruker sporingssystemer til å følge opp pasienter etter sykehusopphold og hjelpe dem til å huske oppfølgingstimer. Pasientene selv sporer og registrerer også i økende grad sin sykdomshistorie for å følge med på pleien de mottar. Utveksling av data og delte arbeidsflytsystemer er også med på å gi pasientene økt kontroll, og gjør det enklere for eksempel å få en vurdering fra en annen leverandør hvis de er misfornøyd med den foreslåtte behandlingen.

Fremtidens helsevesen

Integrering, personlig tilpasning og industrialisering er tre av de viktigste endringspunktene for å holde tritt med kravene i det 21. århundret. Men selv med overvåking og datainnsamling, innspill fra forbrukerne selv og automatisering av prosesser har ikke helsevesenet klart å henge helt med i utviklingen, og man opplever fremdeles køer og ineffektivitet. Teknologien er ikke uten utfordringer, men til tross for diverse begrensninger, er den med på å koordinere og redefinere helsevesenet på en måte som var helt utenkelig for bare ti år siden. Fremtidens sykehus, med færre senger, færre leger og raskere behandlingstid, er i emning. Det vil imidlertid ta tid – og kreve store endringer – å komme seg dit.


¹ IDC Health Insights, Western Europe Healthcare 2013 Top 10 Predictions, dok. #HIOH01V, januar 2013
² IDC Healthcare Insights, 2014