BUSINESS BYTES

Informasjonssjefer – tre frem i lyset eller bli borte

  • Publisert 4 år siden
  • 1 min. lest

Noen hevder at informasjonssjefsrollen er i ferd med å dø ut. Tradisjonelt sett var informasjonssjefer eller CIO-er ansvarlige for å opprette teknologistrategier og kontrollere relaterte utgifter over hele organisasjonen. Men nå begynner ansatte på alle nivåer å drive frem og diktere IT-beslutninger, og andre sjefer viser også langt større interesse for teknologiinvesteringer. Et eksempel er markedssjefer som kjøper løsninger for automatisering av kampanjer.


Ifølge Gartner flyttes beslutningene nå fra styrenivå til avdelingsnivå i et alarmerende tempo. Forrester spår at «andelen av IT-prosjekter som primært eller utelukkende drives av IT-avdelinger, kommer til å reduseres fra 55 prosent i 2009 til 47 prosent i 2015». I lys av dette ser det ut til at den tradisjonelle informasjonssjefsrollen virkelig ligger utsatt til.


IDC-analytikere hevder at informasjonssjefsrollen fremdeles er viktig, og at informasjonssjefer som utvikler seg, til og med kan gå inn i høyere lederroller. Denne evolusjonen kan ta mange former, men det er avgjørende å gå bort fra et rent teknologifokus og heller konsentrere seg om å promotere teknologiens forretningsfordeler. Denne kombinasjonen av teknologisk ekspertise og strategisk forretningssans kan bidra til å redde den utrydningstruede informasjonssjefen.


La oss bruke informasjonsoverbelastning som et eksempel. «Big data» har riktignok vært det store moteordet innen IT de siste par årene, men virkeligheten er at mange virksomheter, i alle sektorer, fortsatt drukner i data. Informasjonssjefer må gripe denne muligheten til å vise hvordan nye utviklingsområder, slik som løsninger for avansert analyse, kan hjelpe virksomheten deres til å håndtere økende volumer av informasjon.


Hvis informasjonssjefer virkelig vil at evnene deres skal komme til sin rett, må de gå lenger enn å bare takle dagens store og komplekse datasett: De må vise hvordan denne informasjonen kan gi mer vidtfavnende forretningsfordeler. Informasjonssjefer som regner seg som en del av denne nye generasjonen som IDC har tenkt seg, må tilpasse seg og vokse i samme tempo som organisasjonen sin, som er i konstant utvikling. Da vil de kunne gjennomføre utbedringer og vise nøyaktig hvor effektivt informasjonshåndtering kan være for å strømlinjeforme arbeidsflyter, levere effektivitet, og til syvende og sist forbedre produktiviteten over hele virksomheten.