BUSINESS BYTES

Datavisualisering: Hvordan fortelle en historie uten ord

  • Publisert 3 år siden
  • 3 min. lest

Er det mulig at datavisualisering kan være et sterkt verktøy som ekspertene kan bruke til mer effektivt å kommunisere viktige budskap til sine ulike interessenter på? Bruk av informasjon på jobb til å øke effektivitet er en veletablert praksis, og toppledelsen er godt kjent med tabeller og stolpediagrammer. Hvilken årsrapport hadde vel vært komplett uten stolpediagrammet som viser den årlige profittøkningen? For mange selskaper er dette dessverre det beste de får – og det kunne vært så mye bedre. God datavisualisering er noe enhver avdeling kunne hatt nytte av.

Det er med god grunn at lederteam tar seg tid til å lære nye datavisualiseringsteknikker. Med anmarsjen av stordata og økningen av tilgjengelig informasjon, har dokumenter slik som årsrapporter økt i størrelse. Mange er nå tykke bind fulle av komplekse termer og tallsamlinger. Så det har aldri vært en bedre tid for seniorfagfolk til å ta informasjonen til neste nivå og presentere den på en visuelt tiltalende måte som er lett og forstå, og viktigst av alt, nyttig.

For eksempel er det en vanlig utfordring for finansdirektører å klare å vise forholdene mellom ulike faktorer innenfor bedriften. Hvordan påvirker selskapets investeringer i rene teknologier lokalmiljøene som det opererer i? Hva slags virkning har endringene i F&U-utgifter på strømmen av nye produkter i fremtiden? Hva er forholdet mellom kildeangivelse av innkjøp og generering av inntekter i de ulike regionene som selskapet opererer i? Slike komplekse spørsmål krever ikke komplekse svar, men en gjennomtenkt grafikk for å gjøre det inntrykket man ikke klarer kun med ord.

Men det er ikke bare for kommunikasjon med et eksternt publikum at datavisualisering har stor verdi. Stadig flere selskaper benytter en samlet tilnærming i sine informasjonshåndteringsprosesser. Dermed er det også mer informasjon som må kommuniseres internt. Og dersom de internt ansatte ikke forstår dataene som presenteres for dem, vil de aldri kunne akseptere forslagene som ligger bak.

Men hva blir utgangspunktet for finanseksperten som ønsker å bli bedre i datavisualisering?

Første steg er å forstå at bilder er like fullt et kommunikasjonsmiddel som ord og tall. De som utmerker seg innen visualisering bruker ikke bilder kun som tillegg til ord og tall. De behandler dem som et helt nytt språk i seg selv.

Videre er det alt for lett å tenke på hver grafikk som et stolpediagram. Men det er mange ulike elementer å velge mellom innen visualiseringmediet, akkurat som med ord og tall. Det er mer enn bare ulike typer tabeller og diagrammer.

Data er en viktig del av alle roller innen toppledelse, og det å forstå hvordan man skal presentere det er avgjørende for å kunne kommunisere innholdet effektivt til publikum både innenfor og utenfor et selskap. De som er best til å visualisere vet at hensikten med datavisualisering er å fortelle en historie. Derfor setter de seg inn i publikums perspektiv og lar informasjonen tale for seg, for å klargjøre nettopp den historien. De overkompliserer ikke med irrelevant statistikk og sitater, for det kan komme i veien for kjernebudskapet. Med riktig presentasjon kan data være et ekstremt effektivt verktøy – som forteller en historie uten ord.