BUSINESS BYTES

Den digitale generasjonen endrer spillereglene på arbeidsplassen

  • Publisert 4 år siden
  • 2 min. lest

Først var det digitale innvandrere. Så kom de digitale innfødte.  Takket være den digitale teknologiens eksponentielle vekst har vi fått en generasjon av mennesker med langt høyere forventninger enn noensinne, og de krever en konsekvent opplevelse på de mange ulike enhetene de eier. Dette er den digitale generasjonens tidsalder.


Smarte bedrifter nyter godt av denne nye typen arbeidstaker som lever og ånder for teknologien. Deres iboende forståelse for digitale verktøy og teknikker blir sett på som en hjelp og ikke en hindring. Det fører til og med til en endring av måten IT-beslutninger fattes på.


IT-beslutninger har tradisjonelt ligget innenfor ansvarsområdet til finansdirektører og IT-direktører, mens IT-sjefene har hatt som oppgave å formidle nyhetene til resten av organisasjonen. Nå har imidlertid endringene begynt å komme nedenfra og oppover, fra de ansatte.


Kontorarbeidere begynner å bli langt mer proaktive og krevende når det gjelder teknologien de bruker på arbeidsplassen. Det er forståelig, ettersom de bruker den hver eneste dag og trenger de riktige verktøyene for å håndtere den økende mengden av informasjon som de forventes å behandle.


En urovekkende andel på 25 prosent av organisasjonene har innrømt at deres ansatte bruker nettskybasert databehandling og verktøy for informasjonsdeling uoffisielt for å håndtere den utfordringen. Problemet er at firmaene ikke nødvendigvis forsyner de ansatte med de riktige løsningene, noe som fører til at de ansatte finner frem til dem på eget initiativ.


Denne trenden er farlig for IT-ledelsen, som er nødt til å ha kontroll over virksomhetens teknologi, infrastruktur og informasjon. Den gjør det vanskelig å overvåke de ansattes bruk og sørge for at teknologien ikke utsetter data eller bedriftens sikkerhet for risiko. Dette kan håndteres ved at IT-beslutningstakerne kan opprette systemer som klargjør ansvarsforholdet for begge parter. Det kan være så enkelt som å utdanne de ansatte og utarbeide en veiledning som forklarer risikoen ved å dele og ha tilgang til ekstern informasjon, eller å opprette retningslinjer for BYOD.


Arbeidsgivere kan også ta opp spørsmålet om ikke godkjent teknologi ved starten av kjøpssyklusen. I stedet for å avvise forespørsler fra de ansatte bør IT-direktører ha en åpen dialog med dem for å forstå hva de trenger, og finne den rette teknologien basert på det. Konsekvensene av å trå feil her, kan til syvende og sist påvirke sluttresultatet hvis frustrasjonene når kokepunktet.


Arbeidsgivere og beslutningstakere må lære å tilpasse seg denne endringen. Virksomheter som prioriterer formelle IT-strategier som legger bånd på arbeidernes initiativ, samtidig som de sørger for at dataene er sikret, oppnår et konkurransefortrinn. Resultatet blir en enda mer engasjert brukerbase og en smidigere og mer produktiv arbeidsstokk.