BUSINESS BYTES

Krever bruk av data representasjon på styrenivå?

  • Publisert 2 år siden
  • 3 min. lest

Det at dagens næringsliv fokuserer på alt som er digitalt, har ført til at markedsføring har fått økt innflytelse på avgjørelser innen IT. I moderne styremøter møter som regel også markedssjefene. Som et resultat av dette får de ofte mer støtte og flere midler for initiativer som kan føre til en forbedring i kundeopplevelsen. Når de skal implementere sine digitale prosjekter, oppdager de ofte kompetansemangel mellom markedsføringsavdelingens merkevarekunnskap og informasjonssjefens IT-kunnskaper. Dette fører stadig oftere til utnevnelsen av digitale direktører, CDO-er (Chief Data Officers), i hele Europa.

Mange IT-ledere innrømmer gjerne at de er for fokusert på daglige driftsspørsmål, noe som gjør at de er åpne for CDO-ens utfordringer. Å bruke tid på triviell administrasjon betyr mindre tid til å utvikle selskapet strategisk.

Selv om det ikke er noen praktisk årsak til at IT-ledere ikke kan ta ledelsen og innføre organisatoriske endringer side om side med kollegaene i markedsavdelingen, er det fortsatt mange som vegrer seg. Gartners undersøkelser viser til at mer enn halvparten (51 prosent) av informasjonssjefene er bekymret for at den digitale bølgen kommer raskere enn de kan håndtere, og 42 prosent føler ikke at de har den riktige kompetansen og evnen til å møte fremtiden med selvsikkerhet.

En mulig forklaring er økningen av mengden data. Mens informasjonssjefer noen ganger kan fylle mangelen på kunnskap mellom drift og markedsføring, sliter de ofte med fullt ut å forstå analysens detaljer. Informasjonsvitenskap er en høyst spesialisert kompetanse, og det kreves noen med spesifikk erfaring og opplæring.

Mangelen på analysekunnskaper må tas alvorlig. Analyser fra IT-magasinet Computing viser at mens 26 prosent av selskaper bruker, eller planlegger å bruke, nettskybaserte stordatatjenester, har kun 13 prosent av alle selskapene den nødvendige kompetansen.

Det blir gjort forsøk på å fylle mangelen på kompetanse innen datavitenskap. Et initiativ på tvers av regionene er European Data Science Academy (EDSA), som er ledet av Storbritannias åpne universitet, og som inkluderer en rekke akademiske institusjoner. EDSA vil hjelpe til med å sette søkelys på behovet for datateknikere i fremtiden. Men organisasjoner trenger å få mest mulig ut av analysedataene allerede i dag. Så trenger selskapet ditt enda en CDO? Vil utnevnelsen av en CDO på styremøtet hjelpe virksomheten med å anerkjenne viktigheten av informasjon?

Det å utnevne en ansatt for å håndtere data vil ikke alene føre til en øyeblikkelig endring i organisasjonskulturen. For at dette skal skje, må virksomheter legge til rette for en endring av atferd i hele organisasjonen. Dette kan utvikles gjennom opprettelsen av en egen datalab i virksomheten, slik som fokuset på endring utført av supermarkedkjeden Ocado, eller British Gas’ opprettelse av initiativet Connected Homes. Disse separate sakene viser verdien av data for alle typer virksomheter.

Informasjonssjefen kan potensielt overta mange av arbeidsoppgavene til en CDO, men de trenger hjelp. De trenger en betrodd nestkommanderende som kan lede organisasjonens tilnærming til data, på samme måte som at de kanskje utnevner en leder av infrastrukturen for å drifte den daglige IT-driften.

Løsningen på utfordringen om å bevise verdien av data for virksomheten kan se ut til å være å starte i det små, å eksperimentere og få støtte fra høyeste nivå i organisasjonen. Noen høyt oppe, fortrinnsvis adm.dir., må forsvare datavitenskap. Med denne typen støtte fra toppledelsen starter ansatte i hele organisasjonen å forstå hvordan data kan skape en dypere innsikt i lønnsom drift, og hvordan organisasjonen kan behandle kundene på nye og overraskende måter. En ny direktør er ikke alltid den beste løsningen.