BUSINESS BYTES

Europeiske SMB-er identifiserer nøkkelutfordringer de må overvinne for å oppnå suksess.

  • Publisert 2 år siden
  • 2 min. lest

Å si at de økonomiske betingelsene i Europa har vært utfordrende for SMB-er er å undervurdere situasjonen betydelig. SMB-er er fortsatt optimistiske, men Canons analysemateriale på stemningen i SMB-er og i enkeltpersonforetak indikerer at det er nøkkelutfordringer som må overvinnes for å lykkes.

Ta stilling til eksterne økonomiske betraktninger

Analysefirmaet ICM gjennomførte nylig en stor undersøkelse blant 1200 bedriftseiere i hele Europa. Resultatet var at SMB-er og enkeltpersonforetak føler at de ikke får til å vokse, men det var sterke regionale forskjeller.

Tyske eiere har de mest positive utsiktene, mens britiske eiere har blandete følelser om forretningsutvikling. Spania føler at de fokuserer på vekst, men utfordres mye av landets økonomi, der 75 prosent av små spanske selskaper oppgir at den økonomiske situasjonen i landet er hovedutfordringen.

Disse undersøkelsene understreker den underliggende påvirkningen økonomiske forhold har for småbedrifter, og mens noen land er på bedringens vei, sliter andre med å nå trygghetsnivåene før nedgangen.

Håndtere interne forretningsproblemer

Mange bedriftseiere føler at eksterne aspekter ligger som en frustrerende klam hånd over dem. Det er likevel noen nøkkelspørsmål bedriftseierne rår over.

SMB-er og eiere av enkeltpersonforetak må ha fleksibiliteten til å gå ut og kommunisere med kunder for å avdekke nye behov. Så mange som 45 prosent av småbedriftene i Europa ser på det som utfordrende å identifisere nye kunder og beholde de eksisterende, og 28 prosent av eiere av SMB-er og enkeltpersonforetak kunne tenkt seg å brukt mer tid på saker relatert til kundeservice.

Fleksibilitet er en nøkkelkomponent for småbedrifter som ønsker å tjene på den økonomiske oppturen, og det å redusere administrasjonskostnader er en måte å frigjøre verdifull tid og verdifulle ressurser.

Dra nytte av nye muligheter

Canons undersøkelser viser at mer enn en fjerdedel (28 prosent) av SMB-eiere mener at de bruker for mye tid på papirarbeid.

Med den nye utskrifts- og nettskyteknologien kan bedrifter redusere tiden de bruker på administrasjon – og frigjøre tid til å fokusere på hva som er viktig for bedriften.

Kampen om å raskt komme tilbake til vekst betyr at eiere av småbedrifter må bruke mer tid på å lytte til kundene. Og ved å komme over byrden assosiert med administrasjon, vil småbedrifter føle seg tryggere siden de får brukt mer tid på service, innovasjon og vekst.