BUSINESS BYTES

Utvid, ikke riv

  • Publisert 3 år siden
  • 2 min. lest

Ledelsen krever mer avanserte løsninger, salgsrapporter i sanntid og andre beregninger. Kundene ønsker umiddelbare svar på sine spørsmål, problemfri service og lett tilgjengelig informasjon om kontoer, fakturering og støtte. C-Suite ønsker informasjonssystemer som er raske, differensierende og lønnsomme. Ikke rart at de teknologiansvarlige er under stadig press om å dele og publisere oppdaterte forretningsdata! Uansett bransje, har kontinuerlig informasjon blitt avgjørende for forretningsdriften, og dette setter økt press på gamle IT-systemer.

Det finnes sannsynligvis ikke noe ord som helt uten grunn er mer negativt ladet enn ordet "gammelt". Det virker å oppsummere alt IT-sjefene er imot. Gitt de negative assosiasjonene er det neppe overraskende at strategien om å "rive ut og erstatte" er så vanlig, og at majoriteten av IT-sjefer helst ville startet fra bunnen av med helt ny teknologi hvis de hadde muligheten til det. I stedet for å utvide og utnytte potensialet og funksjonene til eksisterende systemer, virker "riv ut og erstatt"-strategien svært forlokkende og maner frem bilder av fullstendige oppgraderinger, hvite ark og nye muligheter.

Det burde den ikke. Denne "riv og erstatt"-mentaliteten viser manglende tro på at det er mulig å skalere og tilpasse dagens IT-systemer. Selv om dette i første rekke gir et dårlig inntrykk av produsentene og forhandlerne av slike systemer, kan det forklares med et enkelt faktum: dårlig planlegging. Teknologi kjøpes vanligvis som en løsning på et gjeldende problem, ikke et mulig fremtidig et. Svært få selskaper kjøper teknologi med tanke på å fremtidssikre den for situasjoner som potensielt kan oppstå. Frykten for feilslåtte oppgraderinger eller at gamle systemer ikke skal kunne holde tritt, gjør dermed at mange tror den eneste muligheten er å starte fra begynnelsen av igjen.

En annen ting som er verdt å huske på, er at å skifte ut gamle systemer som er tungt integrert i selskapets infrastruktur, ikke bare er et rent IT-problem. Omfattende omveltninger får utstrakte følger for bemanning, opplæring, og til syvende og sist, lønnsomhet. Ingen organisasjoner har råd til fullstendig å fornye systemene sine hver gang de støter på problemer.

Fleksibilitet krever mulighet til å endre og tilpasse systemene raskt, sikkert og effektivt. Gode avgjørelser når det gjelder teknologi handler ikke bare om å løse gjeldende problemer – det handler også om å legge til rette for å løse fremtidens problemer.

Det viktigste en IT-sjef kan gjøre, er å planlegge langsiktig. Når C-Suite tar avgjørelser om hvordan selskapet kommer til å se ut om 10 eller 20 år, må IT-sjefen delta i disse diskusjonene for effektivt å kunne planlegge IT-løsningen. Å forutsi fremtiden for et selskap betyr blant annet å forutsi fremtiden for kundene og deres behov, men det er like viktig å planlegge hvordan teknologien skal kunne holde tritt med disse endringene.

Når man står overfor de vanskelighetene og problemene som ofte oppstår med gamle IT-systemer, er det lett å bli fristet til å finne en helt ny, frittstående løsning, og begynne på nytt. Men det riktige svaret er å planlegge for fremtiden og velge en infrastruktur som er skalerbar og kan tillegges nye funksjoner som kan tilpasses uforutsigbare fremtidige hendelser. Med andre ord: ikke riv og erstatt, utvid.