BUSINESS BYTES

Stor synlighet krever gode verktøy

  • Publisert 3 år siden
  • 3 min. lest

Etterretning. Det handler om hvor mye informasjon du har. I likhet med militæretterretning, kan finansetterretning avgjøre om man vinner krigen eller taper kampen. Ingen har kommet seg til topps ved å overse det.

Finansteam har til alle tider samlet inn data og analysert det for å få innsikt i forretningsytelse, enten med penn og papir eller med hullkort. Men de siste fem årene har det skjedd et par ting.

For det første reagerte folk på den globale finanskrisen ved å ha et sterkere fokus enn noensinne før, og finansytelser kom under lupen på mikroskopisk nivå. Hver beholdningsartikkel, hver ubetalte faktura, hvert usolgte produkt kunne bety mer unødvendig lån for selskapet.

For det andre så har programvare for næringsetterretning blitt mer tilgjengelig, og data mer utbredt. Finansteam har nå mulighet til å benytte data ikke bare fra sine egne systemer, slik som lønn og innkjøp, men også fra andre næringsområder slik som ressursplanlegging, salg, forsyningskjede og HR. Programvarene har også blitt enklere å bruke, bedre til å anvende data fra ulike kilder og gode til å presentere resultatene mer visuelt for å hjelpe finansteamene til å handle raskere på dem.

Samtidig har forretningsfunksjonene også blitt bedre sammenkoblet, og dataene mer oppdaterte. I stedet for å vente i ukevis på viktige data om salg og faktura, bør finansteamene kun måtte vente noen dager eller timer. Noen selskaper har også begynt å analysere data fra direktesystemer med såkalt minneintern analyse.

Alt dette setter finansdirektøren i en unik stilling til å forstå selskapets finansielle posisjon.

Don Mailliard, leder for finansadministrasjon i KPMG Nord-Amerika, sier: "Vi tror at finansdirektøren er i ferd med å bli hovedforvalteren av avgjørende data i organisasjoner. Som den nye kunnskapslederen kan finansdirektøren benytte næringsanalyse til å sammenkoble driftsytelse og finansiell ytelse. I produksjon, for eksempel, er håndteringen av anleggsutnyttelse, kapasitet og etterslep avgjørende for vellykket drift. Men disse prioritetene har også direkte koblinger til inntektsprognoser, og finansdirektøren er i en perfekt posisjon til å utnytte denne næringskunnskapen og akselerere den helhetlige virksomhetsytelsen."

Det finnes også data som støtter dette synet. En felles studie utført av Gartner og Financial Executives International viser at 15 av de 19 beste forretningsprosessene1 som finansdirektører har sagt at trenger forbedret teknologisk støtte, tas fatt på ved næringsetterretning, analyse- og ytelsesstyringsteknologier.

Næringsetterretningsprosjekter er ikke enkle. Det kan kreve stor innsats å overbevise folk fra hele organisasjonen om å bli enige i databetingelser og -systematikk for å få en helhetlig forståelse av ytelse – og det å ha kontroll over informasjonen som håndteres av en organisasjon er første steg på veien. Finansdirektører har nå verktøyene som gjør at de bedre kan forstå posisjonen sin og hvordan den endrer seg, og hvordan de kan forbedre den ved behov. Alt som kreves er data, programvare og mye hardt arbeid.


[Referanser]
1 “Spørreskjemaanalyse: CFOs Top Imperatives” from The Gartner FEI CFO technology Study, 2013
http://www.gartner.com/newsroom/id/2488616