BUSINESS BYTES

Hvordan kan en virksomhet administrere endring på en effektiv måte?

  • Publisert 3 år siden
  • 3 min. lest

Dagens miljø er i rask forandring, så enhver virksomhet som vil at utviklingen skal sakke ned, kommer antakelig til å bli skuffet. Fra digitalisering til mobilitet, «appifisering» og den ubønnhørlige veksten av sosiale medier: Endring har blitt en akseptert del av hvordan vi driver virksomheter i dag. Virksomheter bør faktisk ta imot forandringer med åpne armer. Uten konstant utvikling kommer selskaper sannsynligvis til å bli hengende etter mens konkurrentene tar over.

Men endring er vanskelig, og gamle vaner er vonde å vende. Bare spør noen som har prøvd å slutte å røyke! Tenk hvor vanskelig det er for en hel organisasjon å forandre seg. Den har tross alt en rekke bevegelige deler, individuelle ansatte og ulike avdelinger – og da har vi ikke engang tatt eksterne faktorer med i betraktningen, slik som økonomien eller teknologiske fremskritt. Fra omstrukturering av team til investering i vekst eller fremgang på et nytt forretningsområde – enhver organisasjonsmessig milepæl er et forvarsel om endring. Så hvordan kan selskaper gjøre sine egne utviklingsprosesser lettere?

Det kan virke innlysende, men det første trinnet for å oppnå organisasjonsmessig endring er å forberede seg på det. Med andre ord: planlegge og legge til rette for allsidighet. For å oppnå riktig type fremdrift og virkelig forberede seg på store omveltninger må forretningsledere forstå sine eksterne miljøer og tilpasse sin interne kapasitet. Jo mer fleksibelt et team er, desto bedre forberedt er det på å håndtere faktorer utenfor dets umiddelbare kontroll. Vellykkede prosedyrer for endringsledelse lar et selskap utvikle seg på en mer handlekraftig måte.

Planlegging har en annen fordel også: Folk forbereder seg på endring når de får se – eller er involvert i – planleggingsaktivitetene på et tidlig stadium. Det å få de ansatte ombord tidlig vil lønne seg stort på et senere stadium, da folk har større sannsynlighet for å endre atferd hvis de føler at de har vært involvert i beslutningsprosessen. Vellykkede endringsstrategier involverer en intrikat forståelse av hva som muliggjør og fremmer endring. Et holistisk veikart er både et godt planleggingsverktøy og en måte å spore fremgang på.

Siden vellykket endringsledelse bringer alle aktuelle parter ombord og krever at de gjør sitt for å gjøre endringene vellykket, bidrar det til teambygging på tvers av avdelinger og aksept fra ansatte over hele organisasjonen. Neste trinn er å sette sammen et endringsteam for å bidra til å utvikle endringsprogrammet og sikre at det lykkes. For maksimal effektivitet bør dette teamet inkludere en kombinasjon av personer fra hele organisasjonen, og ikke være begrenset til ett enkelt område av organisasjonen.

Vurder om det finnes ekstra opplærings- eller utviklingsmuligheter som vil understøtte prosessen. Hvis folk blir omplassert og nye ansvarsområder blir tildelt, bør lederne vurdere å tilby opplæring til disse medarbeiderne. Sett av ekstra tid til å jobbe med ledere og tilsynsførere angående å identifisere ansatte som opplever endringene som vanskelige. Hold et kurs for ferske ledere for å hjelpe dem til å lære hvordan de skal lede teamene sine gjennom endring. Slike tiltak kan iverksettes internt, gjennom et konsulentfirma eller via opplæring på nettet.

Sist, men ikke minst: Påse at endringen faktisk finner sted. Mange organisasjoner starter en endringsprosess og begynner å implementere den, men så stanser det hele opp fordi andre oppgaver må prioriteres. Men hvis dere er i stand til å forbedre IT-infrastrukturen, forretningsprosesser samt driftstiden og sikkerheten av data gjennom endring og transformasjon, vil organisasjonen oppleve økt forretningsvekst som resultat.

Det er viktig å holde fremdriften gående etter at den innledende «spenningen» ved endringen har lagt seg. Det er her mange selskaper sporer av og paradigmeskifter oppstår – de som nøler, er ofte de som taper.