BUSINESS BYTES

Hvordan dra nytte av etterspørselen i SMB-markedet.

  • Publisert 3 år siden
  • 2 min. lest

For de fleste enkeltpersonforetak er det å kjøpe inn IT-tjenester nok et gjøremål på en allerede lang liste. Det en SMB trenger er ekspertråd fra forhandlere for gjøre IT til en døråpner, ikke en utfordring, oversette fagspråket og hjelpe til med å skreddersy løsninger slik at småfirmaenes behov dekkes.

Forstå kompetansemangelen

I nylig analysemateriale fra Canon sa mer enn en tredjedel (36 prosent) av eiere av SMB og småfirmaer at de manglet kompetanse på IT-programvare, da de startet opp firmaet. Denne mangelen på kompetanse kan føre til problemer på lang sikt. Moderne bedrifter er teknologidrevet – og denne avhengigheten av IT vil sannsynligvis kun øke.

Heldigvis vil smarte bedriftsledere se på den digitale transformasjonen som en måte å forbedre produktiviteten. Dette vil føre til et stort antall SMB-er og småbedrifter vil søke rådgivning, noe som gjør at forhandlere kan legge frem løsningen eller tjenesten.

Overvinne utfordringen som ligger i endring

Noen eiere i SMB-er og enkeltpersonforetak kan bekymre seg for at de, i motsetning til større bedrifter, ikke har tilgang til en stor, dedikert teknologisk infrastruktur. Den digitale transformasjonen har endret mye av hvordan tilbud innhentes. På samme måte som større selskaper, kan SMB-er og enkeltpersonforetak bruke nettskytjenester til å utvide IT-ressursene etter hvert som forretningskravene endrer seg.

Mindre firmaer har ofte muligheten til å bygge opp teknologistrategien fra grunnen av, og kan etter behov kontakte nettskyen for å oppdrive tjenestene de trenger.

I lys av disse utfordringene, og starten av nettskytjenester, må SMB-er kunne arbeide med samarbeidspartnere som kan levere støtte på fem nøkkelområder:

• Tydelighet – Leverandører trenger å kunne skape tjenester som er skreddersydd for SMB-er, med betalingsstrukturer som er enkle å forstå.
• Enkelhet – SMB-er ønsker å bruke mindre tid på bekymringer rundt IT-administrasjon, ikke mer.
• Sikkeret – Å gi fra seg kontroll til en tredjepart skal ikke innebære redusert sikkerhet. Gode samarbeidspartnere prioriterer informasjonsintegritet høyt.
• Pålitelighet – Ekstern levering av tjenester er kun så god som servicenivåavtalene som leverandører kan garantere.
• Bærekraftighet – Langvarige samarbeidsavtaler er flott, men hvis omstendighetene endrer seg, må SMB-ere kunne fjerne dataene sine raskt og enkelt.

Ved å dekke disse fem områdene med samarbeidspartneren vil SMB-er stå godt rustet til å forbedre forretningsdriften til det bedre, og bruke mindre tid på å håndtere IT-problemer – og mer tid på aktiviteter som genererer aktivitet.