BUSINESS BYTES

Hvis du ikke lykkes med en gang: betydningen av å omfavne eksperimentering

  • Publisert 2 år siden
  • 3 min. lest

Hvis det mislykkes, bør det mislykkes raskt! Det er mottoet til de fleste virksomhetseiere og -ledere. Uansett hvor godt dette rådet er, er det tider hvor dette prinsippet kan hindre virksomheten i å få nyttig erfaring og innsikt med tanke å på finne riktig strategi, særlig i et såpass praktisk område som IT.

For IT-avdelinger er det fornuftig å eksperimentere med teknologi de vurderer å innføre i organisasjonen. Vet å teste ny teknologi i praksis, kan IT-sjefer besvare flere viktige praktiske spørsmål de ellers ikke kunne besvart. Hvilke nyskapninger er mest til fordel for forretningsdrivende med tanke på drift? Hvilke av disse gir den beste brukeropplevelsen? Svarene på disse spørsmålene kan være svært viktige med tanke på å øke produktiviteten.

For å være effektiv trenger denne tilnærmingen tid og det faktiske arbeidet består ofte i å overbevise ledelse og ansatte om å omfavne risikoen ved å eksperimentere med ny teknologi. Ledelsen er naturlig skeptisk til forstyrrelser og de fleste administrerende direktører foretrekker stabil drift og pålitelig produksjon fremfor eksperimentering med nye prosesser. Hvis ansatte i tillegg er komfortable med de eksisterende prosessene, er det vanskelig å vanskelig å overvinne status quo og overbevise ansatte om at endring kan være bra.

Uansett hvor forståelige disse holdningene er, sinker de forandring og hindrer IT-innovasjon. For informasjonssjefer er den beste muligheten å fornye virksomheten fra innsiden på, å påvirke måten virksomheten tenker om endring på. Det gjøres ved å få både beslutningstakere og kollegaer til å enes om nye eller eksperimentelle løsninger. Først bør man få et godt forhold til interne folk som har innflytelse. Hvis det finnes en svært god idé å selge, bør noen i styret eller driftssjefen kjøpe den. Uansett hva forespørselen gjelder, er de fleste mer mottagelige for forslag hvis ideene ikke kastes på dem som lyn fra klar himmel.

Den beste måten for informasjonssjefer å overbevise organisasjonen om et prosjekt de tror på, er å gjøre andre til en del av prosjektet. I stedet for å eksperimentere med teknologi i det skjulte, bør informasjonssjefen involvere organisasjonen på et tidlig tidspunkt.

For det andre bør man ha som mål å involvere de ansatte tidlig i testprosessen. Den beste måten for informasjonssjefer å overbevise organisasjonen om et prosjekt de tror på, er å få andre til å ta del i prosjektet; de kjøper det i hvert fall ikke hvis de ikke hadde muligheten til å forstå prosjektet. Ved å sette av tid til å bli kjent med ny teknologi før den formelt sett er innført, kan de ansatte selv oppleve fordelene. For en informasjonssjef er dette den enkleste måten å argumentere for et prosjekt, og støtte hos ansatte vil være mye mer overbevisende enn grafer og regneark.

For det tredje bør hvert eksperiment behandles som et læringspunkt for virksomheten. Testing av ny teknologi i et lukket miljø avdekker ikke nødvendigvis nyttig innsikt. Det å få ansatte til å teste ny teknologi vil være mer tidkrevende, men det vil gi mer gjennomførbar informasjon om organisasjonen og forbedringspotensialet.

Eksperimentering med ny teknologi er en enorm mulighet for forretningsdriften, men det er selvsagt en risiko: faren for å mislykkes er den del av gamet. Hvis det skjer, bør IT-lederne lære av det og – som ekte gründere – gå videre. Også om det å komme til en ny løsning betyr å mislykkes mer enn én gang.


[Kilder]
https://enterprisersproject.com/article/2015/3/3-ways-cios-can-embrace-disruptive-technologies-without-ignoring-legacy-it
http://blogs.wsj.com/cio/2012/11/30/cios-must-embrace-risk-to-achieve-greater-innovation/