BUSINESS BYTES

Er det tid for å ta et steg tilbake og huske hvor viktig informasjonssjefen er?

  • Publisert 3 år siden
  • 3 min. lest

Teknologi har ofte blitt regnet som den fattige fetteren sammenlignet med noen av sine mer etablerte slektninger på andre forretningsområder. Økonomi, markedsføring og drift sitter i høysetet, mens teknologi kan slite med å få anerkjennelse på høyeste nivå.

IT-beslutningstakere ser ofte ut til å være utestengt fra en plass rundt styrebordet. Rekrutteringsspesialist Harvey Nash sier at like under en tredjedel (32 prosent) av informasjonssjefer rapporterer direkte til administrerende direktør. Slik ekskludering kan gjøre det vanskelig for IT-ledere å bidra til forretningsstrategien.

Denne tilsynelatende marginaliseringen av informasjonssjefen virker underlig i en tid da teknologi i større grad enn noensinne anses å spille en avgjørende rolle for virksomheters suksess på tvers av alle sektorer. Selv i dag, når en informasjonssjef ber om budsjett til en bedre server, blir det regnet som en kostnad heller enn en mulighet til å øke virksomhetens lønnsomhet. Men IT er nå et viktig profittsenter for mange virksomheter – så hvorfor fortsette å behandle det som en kostnad?

Én mulig forklaring er veksten av «skygge-IT», der ansatte utenfor IT-avdelingen henter inn sine egne tekniske løsninger på forretningsutfordringer. Etter hvert som de ansatte blir trygge på å bruke apper i hverdagslivet, blir de redningen i situasjoner der konvensjonell forretnings-IT hindrer arbeidspraksiser. Veksten av nettsky- og mobilapper innebærer også at det nå er mye enklere for ansatte å kjøpe eller bruke gratis behovsrettede tjenester for forretningsbruk, noen ganger uten å rådføre seg med informasjonssjefen.

Dette skjer i det stille og utgjør en betydelig bekymring for teknologisjefer. Ifølge vårt forskningsselskap Vanson Bourne, sier mer enn tre fjerdedeler (76 prosent) av informasjonssjefer at avdelinger i deres egen virksomhet nå finner og bestiller produkter uten at IT-teamet er involvert. Til sammen anslår man at så mye som én fjerdedel av teknologiforbruk nå finner sted utenfor IT-avdelingen. Analyseselskapet Gartner antyder at markedsføringssjefer vil bruke mer på teknologi enn IT-direktører innen 2017.

Slik desentralisering setter spørsmålstegn ved informasjonssjefens fremtid. Hvis ansatte i ulike avdelinger kjøper sine egne tjenester og systemer, må man tross alt spørre seg hvorfor et selskap trenger en egen sjef for IT-innkjøp. Tar vi veksten av digitale direktører og dataansvarlige med i betraktningen, blir det klart at presset på informasjonssjefen kommer fra alle retninger.

Men det er håp.

Det finnes tegn på at virksomheter endelig begynner å ta IT-avdelingens rolle alvorlig. Det er bredt anerkjent i ledergrupper at IT spiller en avgjørende rolle ved transformasjon av virksomheter. Fra å støtte virksomhetens produktivitet til å hjelpe organisasjonen med å samle inn intelligente data for å understøtte strategiske beslutninger om forretningsutvikling: IT står i stadig større grad sentralt.

Denne bevisstheten må følges opp av økt vektlegging av informasjonssjefens rolle. Til tross for stadig flere desentraliserte innkjøp, forblir informasjonssjefen den lederen som er best stilt til å forstå teknologiens rolle i en moderne virksomhet. Informasjonssjefer har brukt mange år på å integrere plattformer, etablere styresett og lage veikart for best bruk av IT i virksomheten.

Etter hvert som IT-aktiverte endringer går stadig raskere, er informasjonssjefen den ene uforanderlige faktoren, i det minste på ledernivå. Samtidig med at digitale løsninger får innpass, bør virksomheter dra fordel av IT-lederes erfaring med å implementere prosjekter for teknologiendring.

Gartner rapporterer at fremgangsrike organisasjoner som regel legger stadig mer vekt på mer tekniske roller, slik som dem som dekker teknologi, innovasjon og risiko. Dette er muligheten informasjonssjefer trenger, og det er viktig at de tar initiativ og ansvar på disse områdene. Men det stopper ikke der.

For at en full revurdering av informasjonssjefers rolle skal finne sted må de ta mer ansvar for sin egen karriere, spesielt med tanke på hvordan de oppfattes i resten av organisasjonen. Det er på tide at informasjonssjefer ikke bare konsentrerer seg om den daglige driften, men også beviser at de er innovatører som kan gjøre flere ting samtidig og fremme endring i virksomheten.

Vi står derfor ved et veiskille. Informasjonssjefer må spille rollen som objektive innovatører og bevise at de forstår bedre enn noen andre den enorme rollen teknologi vil spille i næringslivet det neste tiåret. Ved å være åpne for IT-innovasjon kan informasjonssjefer både overleve og bli mer innflytelsesrike.[Kilder]

Gartner om veksten av rollen som digital direktør:
http://www.gartner.com/newsroom/id/2208015

Eksempler på selskaper med digitale direktører:
http://www.digitaltransformationbook.com/15-companies-chief-digital-officer/

Den digitale direktørens vekst og fall:
http://www.computerweekly.com/feature/Chief-Data-and-Digital-Officers-rise-to-threaten-the-CIO

Forrester om slutten på rollen som digital direktør:
http://www.zdnet.com/article/forrester-warns-cdos-dont-expect-career-longevity/