BUSINESS BYTES

Er endring den nye normalen?

  • Publisert 2 år siden
  • 3 min. lest

Vi lever i en omskiftelig tid. Praktisk talt alt vi kjenner til og bruker i dagens avanserte verden endres så raskt at det er en enorm utfordring å planlegge noe med en viss grad av sikkerhet.

Et sammenløp av faktorer – økonomiske, digitale og sosiale – har sammen skapt denne omskiftelige tidsalderen. Den økonomiske nedturen i 2008 rokket ved tradisjonelle økonomiske modeller og førte til at godt etablerte finansinstitusjoner og velkjente merkevarer forsvant.

Bedriftseiere startet raskt å bruke digitale teknologier for å utvikle nye forretningsmodeller. Innovasjoner gjort mulig av IT, som allerede hadde rystet det konvensjonelle hierarkiet i mediesektoren, slik som i avisbransjen og i musikkbransjen, spredte seg til andre bransjer.

Selskaper som Uber og Airbnb brukte innovative programvareplattformer til å levere høykvalitetsopplevelser til kunder. Vurderingen av slike firmaer gikk i taket, til tross for at ingen av disse selskapene eide tradisjonelle fysiske aktiva, slik som en flåte med firmabiler eller en global hotellkjede.

Selv den teknologiske bransjen endret seg. I stedet for å arbeide med et lite antall leverandører med langvarige kontrakter kunne nå informasjonssjefer starte å bruke en tilnærming med innkjøp fra et større antall, mindre leverandører med nettskybaserte løsninger.

Det som oppsto, etter en periode med omveltninger av både økonomisk og teknologisk art, var et næringsliv der endring er den nye normalen. Barrierene for å komme inn på markedet er nå så lave at ingen bransje er immun mot raske endringer. Denne forståelsen legger press på IT-ledere, og de må være mer årvåken for nye trender og muligheter, og de må være mye raskere til å tilpasse seg enn tidligere.

De er ikke enkelt å utvikle en strategi for å håndtere tilstanden av stadig endring. Ledere må være smidige, og hele tiden følge med konkurrentene, slik at de ikke får et overtak, samtidig som blikket rettes fremover i et forsøk på å få en konkurransefordel.

I stedet for å fokusere på kravene til den interne brukeren må ledere overvåke og spore kundens meninger. De vil oppdage at vi går inn i – som også analytikerne i Forrester foreslår – kundens tidsalder, der kundene har økende forventninger til service og opplevelser.

Analytikerne i Forrester, på vegne av Canon, foreslår at ledende firmaer våkner opp og ser hvor viktig kundeopplevelsen er for å skille seg ut i markedet. Femti prosent av bedriftsledere oppgir at kundetilfredshet er et toppkriterium når de bygger opp en forretningsmulighet for nye kommunikasjonskanaler og -teknologier, men de fleste selskapene mener at interne begrensninger hindrer dem i gjennomføringen.

Bedriftsledere må skape en mekanisme for å håndtere de stadige endringene. Forrester foreslår at strukturer, samarbeidsavtaler og forretningsmodeller vil fortsette å endre seg etter hvert som selskaper utvikler seg og vokser. For å systematisk forbedre kundeopplevelsen foreslår analytikeren at ledere må lære seg å kontrollere et komplekst økosystem av partnere, både internt og eksternt.

Det vil være en utfordrende oppgave å lede organisasjonen på en vellykket måte gjennom endringene. Det er likevel en test som ledere i toppledelsen må ta tak i. Når det kommer til digital endring, ruller allerede ballen, og bedriftsledere må venne seg til å forvente det uventede.