BUSINESS BYTES

Er IT klar for en egenevaluering?

  • Publisert 3 år siden
  • 3 min. lest

Det er ingen tvil om at teknologi har endret forretningsvirksomheten til det bedre. Og etter hvert som den har utviklet seg, har IT-direktører svart ved å implementere ny kapasitet og prosesser på tvers av virksomheten for bedre smidighet, fokus og fleksibilitet.

Men IT-avdelingens ansvar i en virksomhet er ikke alltid lett. IT-direktørene presses ofte til å vise raske resultater fra IT-investeringene, noe som ikke alltid er lett eller mulig. Derfor tvinges IT-direktører ofte til å sette systemer inn i produksjonen uten å kunne tenke over det grunnleggende spørsmålet: Hvorfor gjør vi dette?

Mange IT-direktører vil være mer proaktive i de daglige rollene sine, men rollen til IT-direktøren begrenses så lenge den daglige driften kun motiveres av effektivitet mot muligheten til å finne nye løsninger på problemer. Dette fører deretter til urettferdige anklager om at IT-lederen har mistet kontakten med virksomhetens behov.

IT har altfor lenge vært i en posisjon hvor den må reagere på forretningsbehov i stedet for å kunne forutse dem. Så hvordan kan IT-direktører sikre at IT-systemene faktisk brukes på best mulig måte? Og hvordan kan IT-direktører tilføre verdi til virksomheten?

1.    Delta

Under press fra ledelsen om å redusere kostnader, kan IT-avdelingene bli avskjermet i et forsøk på å konkurrere med eksterne leverandører. Men silomentaliteten vil redusere effektiviteten til den helhetlige forretningsdriften, og deltakelse er derfor avgjørende for effektiviteten. Og det er ansvaret til ledelsesteamet å opprette miljøer for bedre deltakelse. Engasjement av hele selskapet er nødvendig for å legge proaktive planer. IT-direktører kan bidra i denne prosessen ved å opprette en enhetlig visjon for sin rolle i selskapet og arbeide med forskjellige deler av virksomheten for å oppnå felles, overordnede mål. Mange selskaper ville dra stor nytte av en mer inngående kjennskap til hva IT faktisk kan bidra med.

2.    Plan

Tanken om at IT ledere ikke trenger forretningsteft er en myte. Proaktive IT-avdelinger forutser hva som kommer og forstår hvordan du kan forbedre tjenestene og øke omsetningen. De forstår potensielle resultater og planlegger deretter. IT-ledere må gjøre dette ved å undersøke mønstre, underliggende årsaker for regelmessige problemer og definere mål som har klare resultater. Det holder ganske enkelt ikke å installere et IT-system og oppdatere det sporadisk. IT-ledere må bryte ut av dagens tenkning og se fremover mot kommende forretnings- og teknologibehov.

3.    Evaluere

Presset på IT-avdelinger vil fortsette å øke etter hvert som teknologien fortsetter å utvikle seg. Selskapene er avhengig av driftsikre IT-infrastrukturer for å opprettholde produktiviteten.  Men det er vanskelig å måle den reelle kostnaden for en IT-strategi som bare begrunner tekniske innkjøp når lagringsbehov øker eller utstyr havarerer. Det er ikke en langsiktig strategi for IT-avdelinger å fokusere oppmerksomheten på å holde kostnadene nede og vedlikehold av eksisterende systemer.

I stedet må fremoverrettede IT-direktører regelmessig evaluere systemytelsen slik at de kan investere i systemer på en intelligent måte og påse at teknologien er innrettet etter virksomhetens prioriteter. I siste instans vil en verdiskapende tilnærming svare på følgende spørsmål: Hvordan kan den nåværende IT-infrastrukturen støtte fremtidige forretningsplaner? Er ressurser og egenskaper som er nødvendige for å møte strategiske forretningsmål, tilgjengelige?

En pro-aktiv, sofistikert IT-strategi vil lønne seg. Det er IT-avdelingens ansvar å bevise at dette er umaken verdt.