BUSINESS BYTES

Er det på tide å ta hensyn til mangel på kunnskap innen ledelse?

  • Publisert 3 år siden
  • 3 min. lest

I de siste månedene og årene har det blitt flere toppledere. Fra toppledere for kunder, til toppledere for digital satsning og videre til digitale direktører, viser denne trenden forventningen og spenningen rundt stordata, avanserte analyser og starten på kundens tidsalder. Nå vet alle at det ligger store muligheter i disse nye forretningsområdene. Fra å redusere kostnader ved å forbedre kvalitet, er data en god venn å ha i næringslivet. På samme måte spiller den fornyede fokuseringen på kundeopplevelser i både B2B- og B2C-spekteret en enormt viktig rolle i å friske opp konkurransen i næringslivet. Det er likevel mange bedrifter som er helt uforberedte.

Er ansettelsen av nye direktører svaret på disse nye trendene? Dette vil i stor grad avhenge av mangelen på kunnskaper i organisasjonen din, og hvor stor mangelen er.

Når det gjelder dataadministrasjon, trenger ikke de fleste organisasjoner en digital direktør for å få på plass grunnleggende muligheter for dataadministrasjon, hvis selskapet allerede har samkjørt teamene for IT og markedsføring. På samme måte kreves det heller ikke en digital direktør for å aktivere at analyse får innpass i et selskap. Dette kan tas bedre tak i gjennom et bredere kulturelt skifte, og ikke gjennom nok et styremedlem.

Selv om alle organisasjoner trenger tall på egne kundeopplevelser, vil ikke alle ty til å leie inn en direktør for å håndtere den rollen. I mange selskaper ligger ansvaret for kundeopplevelsen hos de øverste lederne av markedsføringen (slik som markedssjefen). Noen store merkevarer, slik som for eksempel Disney World, trenger ikke egne toppledere for kundehåndtering, fordi kundens viktighet gjennomsyrer hele bedriftskulturen deres. Med andre ord er det ikke alltid nødvendig med nyansettelser i dagens skiftende markeder. Noen ganger er det nok med et skifte i tankegangen.

Så når er det på tide å ta hensyn til mangelen på kunnskap innen ledelse? Rollen til de digitale direktørene og direktøren for kundeopplevelse inntrer kun når et selskap er klar for å bestemme seg for hvordan det skal konkurrere med data, det digitale eller kundeopplevelse på lang sikt, og starter å bygge opp de organisatoriske evnene det trenger for å gjøre dette. Spørsmålene som stilles skal ikke dreie seg om å administrere nye trender best mulig, men heller om å forstå hva de kan gjøre for selskapet ditt etter hvert som det utvikler seg. Hvordan hjelper data oss med å gjøre ting som tidligere var umulig? Hva ønsker kundene dine fremover? Mens en ny direktør ikke trenger å være første trinn i denne prosessen, kan det være at han eller hun vil være den endelige løsningen.